Elgjakta 2007


 
Elgjakta 2007 - endelig fellingsresultat 
  Bindal og Austra
                   
                   
                   
  Godkj. Tildelt  Felt
Storviltomr./vall/ areal   Handyr Hodyr I alt
jaktfelt da Totalt Kalv 1 1/2 år eldre Kalv 1 1/2 år Eldre  
Hollup/Aune 8150 5   1   2   2 5
Gaupen/Granåsen 20125 9     4 4   1 9
Imøy/Stavøy 4000 1           1 1
                   
Sørfjord/Kolbotn Storviltområde:                  
Kolla 4700   1       1 1 3
Fornes/Lien 5175       1     1 2
Årsand/Dypvik/Oldervik 15675   3 1     1   5
Langeng/Litun 1600               0
Årsandøy/Bakkan 2550               0
Sum Sørfjord/Kolbotn storviltomr. 29700 17 4 1 1 0 2 2 10
                   
Felles tild. - Eide/Harangen/Skotnes                  
Eide/Harangen 22850     1 4 3   1 9
Skotnes 4500               0
Sum - Eide/Harangen/Skotnes 27350 13 0 1 4 3 0 1 9
                   
                   
Indre Bindal storviltomr.                  
Plahtes Eiend. Åbygda inkl. Gautmo 92120   5 11 6 6 6 3 37
Plahtes Eiend. Terråk 20125   1 2 3 2 2 2 12
Brevik 5525       1 1 1   3
Vassås/Sylten/Strand 20910   2 1 2 3   2 10
Horstad Gård 11550     2 2 1 1   6
Fuglstad 14650     1 2 3 1 3 10
Bangstad 10775   1 1 2 1 1   6
Kolsvik 18500     1 4     1 6
Sum Indre Bindal storv.omr. 194155 100 9 19 22 17 12 11 90
                   
Bindalshalvøya storviltomr.                  
Lysfjord 9275   1   2 1 2   6
Skreddervik/Aakvik 6600   1 1 1 1   1 5
Storheil/Lian/Åsaunet 6250     1 2 2     5
Røytvoll/Skauvik 8950   3 2 2       7
Holten/Fjellet/Bøkestad 8485     2 1 3 1   7
Bindalseidet Grunneierlag 12375     3 2 3   3 11
Hildringen 8575   1 2     1 2 6
Holm/Solstad/Holm 7415     2 3 1 2   8
Horsberg 4525               0
Alsli 4250       1       1
Skjelsvik 6025     1 2 1 1   5
Mark 3375   1   1     1 3
Sum Bindalshalvø. storv.omr. 86100 64 7 14 17 12 7 7 64
                   
Austra Storviltområde                  
Gutvik 21200   1 1 1 2 1 2 8
Skotnes/Dragland/Seliseth 5650   1 1       1 3
Oppdal/Otervik 7925   1 2         3
Årseth - Nordhorsfjord 17775       1 1 2 1 5
Hiller 3375       1       1
Sum Austra storviltområde 55925 20 3 4 3 3 3 4 20
                   
Øksn.øy/Reppen/Hesim. storv.omr.                  
Øksningsøy 8200               0
Reppen/Seternes 15250     2 3 2 2 2 11
Selfjord 5975   1 1 2       4
Hesimark/Setran 7950   3 2 1     1 7
Sum Øksn.øy/Rep./Hesim.storv.omr. 37375 22 4 5 6 2 2 3 22
                   
Sum Bindal og Austra 462880 251 27 45 57 43 26 32 230
+ Vassbygda 28025 34 2 6 5   4 6 23
- Nærøy og Leka -33125 -12 -2 -2 -2 -2 -1 -3 -12
- Olderbakken - Sømna -2950 -1     -1       -1
Fellingsresultat - Bindal 457780 272 27 49 59 41 29 35 240
                   
                              Nøkkeldata:     Bindal og Austra     Bindal
  Andel kalv   30,4 %     28,3 %
  Andel ungdyr   61,3 %     60,8 %
  (kalv + 1/2 år)              
  Andel eldre ku   13,9 %     14,6 %
  Fellingsprosent   92 %     88 %
  Forholdet handyr/hodyr 56-44   56-44        Sist oppdatert den 28.jan.2016


Tips en venn Skriv ut