Elgjakta 2009


Resultatet for årets elgjakt er nå klart. Totalt er det felt 233 dyr.  Dette er 18 dyr mindre enn i 2008.
Totalt er det felt for lite ungdyr, samtidig som det er felt bekymringsfullt mange eldre kyr.
 
 
Elgjakta  2009 - Tildeling       
  Bindal og Austra
                   
                   
                   
  Godkj. Tildelt  Felt
Storviltomr./vall/ areal   Handyr Hodyr I alt
jaktfelt da Totalt Kalv 1 1/2 år eldre Kalv 1 1/2 år Eldre  
Hollup/Aune 8150 7 2 1 1 1 1 1 7
Gaupen/Granåsen 20125 11 2   2     2 6
Imøy/Stavøy 4000 2   1         1
                   
Sørfjord/Kolbotn Storviltområde:                  
Kolla 4700       1 1     2
Fornes/Lien 5175             1 1
Årsand/Dypvik/Oldervik 15675     2     1 1 4
Langeng/Litun 1600               0
Årsandøy/Bakkan 2550   1         1 2
Sum Sørfjord/Kolbotn storviltomr. 29700 17 1 2 1 1 1 3 9
                   
Felles tild. - Eide/Harangen/Skotnes                  
Eide/Harangen 22850   3 4     1 2 10
Skotnes 4500               0
Sum - Eide/Harangen/Skotnes 27350 15 3   4 0 1 2 10
                   
                   
Indre Bindal storviltomr.                  
Plahtes Eiend. Åbygda inkl. Gautmo 92120   2 6 5 2 5 5 25
Plahtes Eiend. Terråk 20125   1 1 3   1 2 8
Brevik 5525   1 1         2
Vassås/Sylten/Strand 20910   1 1 3 4   1 10
Horstad Gård 11550     1 2 1 1   5
Fuglstad 14650   1 4 1 2   1 9
Bangstad 10775   1   2   2   5
Kolsvik 18500     2 3 1 1 2 9
Sum Indre Bindal storv.omr. 194155 100 7 16 19 10 10 11 73
                   
Bindalshalvøya storviltomr.                  
Lysfjord 9275   1 1 2   1 1 6
Skreddervik/Aakvik 6600   3 1 2 1   1 8
Storheil/Lian/Åsaunet 6250   1 1 2 1   2 7
Røytvoll/Skauvik 8950   1   2 1 2 2 8
Holten/Fjellet/Bøkestad 8485   2 1 2 3 1 1 10
Bindalseidet Grunneierlag 12375   2 1 5 2 1 2 13
Hildringen 8575   1 3 2 1     7
Holm/Solstad/Holm 7415     1 1 3 2 2 9
Horsberg 4525   1         1 2
Alsli 4250               0
Skjelsvik 6025   3 2 1     1 7
Mark 3375   1   1     2 4
Sum Bindalshalvø. storv.omr. 86100 86 16 11 20 12 7 15 81
                   
Austra Storviltområde                  
Gutvik 21200     1 2 3   4 10
Skotnes/Dragland/Seliseth 5650   2         2 4
Oppdal/Otervik 7925   1 1 1   1   4
Årseth - Nordhorsfjord 17775   1 2 1 1   1 6
Hiller 3375       1 1     2
Sum Austra storviltområde 55925 26 4 4 5 5 1 7 26
                   
Øksn.øy/Reppen/Hesim. storv.omr.                  
Øksningsøy 8200       1       1
Reppen/Seternes 15250   1 2 3 3   2 11
Selfjord 5975   1 1 1       3
Hesimark/Setran 7950   1   1 1 1 1 5
Sum Øksn.øy/Rep./Hesim.storv.omr. 37375 24 3 3 6 4 1 3 20
                   
Sum Bindal og Austra 462880 288 38 38 58 33 22 44 233
                   
                              Nøkkeldata:     Bindal og Austra     Bindal
  Andel kalv   30,5 %     30,5 %
  Andel ungdyr   56,2 %     56,2 %
  (kalv + 1/2 år)              
  Andel eldre ku   18,9 %     18,9 %
  Fellingsprosent   81 %     81 %
  Forholdet handyr/hodyr 58 42     58 42Sist oppdatert den 28.jan.2016