Elgjakta 2010


I 2010 ble det felt 261 dyr i Bindal (inkluderte Austra)


Det er felt 261 dyr og dette er fellingsrekord for de arealene som Bindal kommune forvalter i Bindal, samt hele Austra.
Sist oppdatert den 28.jan.2016