Energimerking av bygg


Fra 1. juli 2010 er energimerking av boliger og bygninger obligatorisk ved salg og utleie. Energimerking skal øke bevisstheten om energibruk og løsninger som kan gjøre boligen eller bygningen mer energieffektiv.


Alle boliger og yrkesbygg som selges eller leies ut skal ha en energiattest. Yrkesbygg over 1000 m2 skal alltid ha gyldig energiattest. Energiattesten består av et energimerke som viser bygningens energistandard.

Bygninger står for opp mot 40 prosent av Norges totale energibruk. Energimerking er et konkret miljøtiltak for å øke bevisstheten om energibruken og hva som kan gjøres for å få en mer energieffektiv bolig. Det kan bidra til at samlet energiforbruk i boliger og bygninger går ned og miljøet spares ved at behovet for å bygge ut ny energi blir mindre.

Energimerkingen skjer på internett ved at du legger inn opplysninger om boligen eller yrkesbygget i en selvangivelse. Energiattest for yrkesbygg skal lages av en ekspert.

Se en video om dette på Youtube

Energimerking av boliger
Energimerking er obligatorisk for alle som skal selge eller leie ut en bolig. Det er eier av boligen som har ansvaret for å gjennomføre energimerkingen. Hvis boligen markedsføres, skal det komme frem hvilket energimerke boligen har fått. Som kjøper eller leietaker bør du kreve å få se energiattesten. Attesten kan samtidig gi en indikasjon på hvilken byggteknisk tilstand boligen er i. Energimerket viser bygningens energistandard og beregnes uavhengig av hvordan de som bor der bruker boligen.

Energimerking av yrkesbygg
Energimerking er obligatorisk for alle som skal selge eller leie ut yrkesbygg. Alle yrkesbygg over 1000 m2 skal alltid ha gyldig energiattest. Det er eier av bygget som har ansvaret for å gjennomføre energimerkingen. Hvis bygningen markedsføres, skal det komme frem hvilket energimerke bygget har fått. Som kjøper eller leietaker bør du kreve å få se energiattesten. Attesten kan samtidig gi en indikasjon på hvilken byggteknisk tilstand bygget er i. Energimerket viser bygningens energistandard og beregnes uavhengig av hvordan de som eier/leier bygget bruker bygningen.
Sist oppdatert den 28.jan.2016


Tips en venn Skriv ut Abonner