Ettersøksplikt


Faktaark om ettersøksplikt ved jakt og fangst.


Her er faktaark, med informasjon henter fra rundskriv  fra september 2002 om utøvelse av jakt og fansgt. §27 handler om ettersøksplikt, forfølgingsrett og avliving av såret storvilt.
Sist oppdatert den 09.sep.2015