Fellesinformasjon


Bindal barnehage var høsten 2016 med på nasjonal foreldreundersøkelse gjennom Utdanningsdirektoratet. Resultat fra undersøkelsen for hver enkelt barnehage i Bindal vil bli presentert på foreldremøte denne vinteren/våren. Lenken er resultat for hele landet. Her kan foreldrene gå inn for å lese.
https://www.udir.no/tall-og-forskning/finn-forskning/tema/foreldreundersokelsen-i-barnehage/

 

Søknadsskjema 2017/2018   (Prisene står i søknadsskjemaet)

 

Søknadsskjema for redusert betaling

Forklaring til søknadsskjema for redusert betaling

Vedtekter for Bindal barnehage (endret i april 2016)

Helseattest

Opplysning- og tillatelsesskjema

Tilvenning av nye barn i barnehagen

Trivselsplan

Plan for overgang barnehage - skole

Plan for barns medvirkning

Retningslinjer for helsefremmende barnehager i Bindal kommune

 

Nettstedet NullMobbing


 
Sist oppdatert den 14.mar.2017