Ferievikarer i pleie- og omsorgsavdelingen, sommeren 2013


Søknadsfrist 23. februar


 

FERIEVIKARER – BINDAL KOMMUNE  SOMMEREN 2013

 

PLEIE- OG OMSORGSAVDELINGEN

 

Hjemmetjenesten

  • Sykepleiere, vernepleiere, hjelpepleiere, sykepleierstudenter  i hjemmesykepleien Terråk/Bindalseidet

           Må ha førerkort.

  • Miljøarbeidere i heldøgns bolig Terråk/Bindalseidet.  Bør ha førerkort.

Kontaktperson: Anita S. Lund, tlf.750 32600    anita.s.lund@bindal.kommune.no

 

Sykehjemmet

  • Sykepleiere, vernepleiere, hjelpepleiere, sykepleierstudenter, helsefagstudenter, assistenter til pleieavdeling
  • Assistenter i vaskeri, kjøkken.

Kontakperson: Heidi Pedersen, tlf.750 326000    heidi.pedersen.@bindal.kommune.no.

 

PLAN- OG RESSURSAVDELINGEN

 

Renhold

- Assistenter til renhold på sykehjem, rådhus, barnehage og andre kommunale bygg.

Kontaktperson for renhold: Torny Myrvang tlf. 750 32500

 

Ferieperioden strekker seg fra uke  25 t.o.m uke 33,  det må påregnes jobbing annenhver helg.

 

Søkere må oppgi tidsrommet de kan jobbe, og ønske om arbeidssted.

Søkere bør være fylt 18 år.

 

 

Lønn etter kommunal tariffavtale.

Lønnsendring kan skje etter 1. mai 2013.

Tilsetting skjer på vilkår etter gjeldende lover, regler og tariffavtale for kommunal sektor.

 

 

Søknad sendes: Bindal kommune, pleie- og oms.avdelingen, Sørfjordvn.14 B, 7980 Terråk el.   pleie.omsorg@bindal.kommune.no.

 

Søknadsfrist : 23 .februar 2013

 

 

 

 
Sist oppdatert den 09.sep.2015


Tips en venn Skriv ut