Flyktningtjenesten


Flyktningtjenesten

Flyktningkonsulent Åshild Dybvik Gillund leder flyktningtjenesten som ble etablert i april 2016. Trine Nilsen Bergerud er boveileder i 50% stilling, Stillingen økes til 100% fra 2017. Stillingen er knyttet til arbeidet med bosetting og oppfølging av flyktninger. 

I tillegg  ble helsesøsterressursen økt med 50% fra 1. april 2016, og vil gå opp med ytterligere 75% fra 1. januar 2017.

Det er etablert voksenopplæring som foreløpig er lokalisert til Senteret (undertasjen på Bindal sykehjem). Eillin Hanne Storheil er lærer. Flere stillinger i voksenopplæringen er lyst ut, og det blir gjort tilsettinger i løpet av sommeren. Tom Rune Helstad har 40% stilling som er knyttet direkte til oppfølging av språkpraksis. 
 

 

Mottak av flyktninger i Bindal

Bindal kommunestyre har vedtatt å ta i mot inntil 15 flyktninger i 2016, og deretter til sammen 35 i perioden 2017 til 2019.  Den første tiden vil flyktningene bli bosatt i kommunesenteret, av praktiske hensyn. I mai kom de to første flyktningene til Terråk. I juli kom familie nr to, og fire enslige menn. Alle disse er eritreere, og kommer fra mottak andre steder i Norge. I august kom en familie på syv fra Syria. De kom fra leir i Libanon. Det betyr at vi har fått tildelt de 15 flyktningene som skal komme i år.

Endring pr 10. november 2016:    Vi har i november tatt i mot tre eritreiske ungdommer, som kommer i tillegg til de 15 som alllerede er her.

 

 Plan for flyktningarbeidet i Bindal. Vedtatt av Bindal kommunestyre 16. juni 2016.

Utstyr og klær

De som blir bosatt i Bindal kan komme fra mottak andre steder i Norge. Ofte har de da med seg det mest nødvendige av utstyr og klær. Noen har lite utstyr og klær, og da vil vi gjerne ha hjelp fra folk i Bindal som kan tenke seg å gi bort brukbare ting. 

Hva trenger vi nå?:
Sengetøy (det kan være brukt, men må være rent og ikke utslitt),
Mikrobølgeovn.
Brunevarer (sofa, lenesol, spisebord, bord, reol)
Sykler
Senger

 

Åshild D. Gillund
Flyktningkonsulent
Tlf  900 64 637

 

 Sist oppdatert den 19.mai.2016


Tips en venn Skriv ut Abonner