Folkeavstemning

Mandag 26. februar er det rådgivende folkeavstemning i Bindal om sammenslåing av kommunen med Nærøy og Vikna kommuner. Les heftet som er laget med faktagrunnlag. 

Bindal kommune har laget en liten folder (PDF, 2 MB) Folder2

med hovedpunktene fra rådmannens innstilling til kommunestyret i desember 2017. Rådmannen redegjorde grundig over 34 sider for situasjonen og hans konklusjon. Som vedlegg til saken lå to rapporter fra Telemarksforsking. Vi anbefaler de som ønsker det å lese rådmannens saksframstilling til kommunestyret og begge rapportene. På kommunens nettside finner man også utredning om Austra og andre dokumenter angående kommunereformen.

Rapporter fra Telemarksforsking:
     Utredning av alternative kommunestrukturmodeller på Sør-Helgeland
     Omstilling 2013 - Bindal kommune

 

Folderen blir distribuert til alle husstander i Bindal i løpet av uke 6.

 

Folkemøter om folkeavstemmingen

I forkant av folkeavstemningen 26. februar inviterer kommunen til tre folkemøter med informasjon. Mandag 12. februar kl 1800 på Vonheim ungdomshus, Sørhorsfjord, tirsdag 13. februar kl 1800 på Toppen forsamlingshus, Terråk og torsdag 15. februar kl 1800 på Bindalseidet skole, Bindalseidet.

Mandag 12. februar kl 1800 på Vonheim ungdomshus, Sørhorsfjord.
Tirsdag 13. februar kl 1800 på Toppen forsamlingshus, Terråk.
Torsdag 15. februar kl 1800 på Bindalseidet skole, Bindalseidet.

 

 

Manntall

Husk å sjekke at du står i manntallet. Et papirmanntallet blir lagt ut til ettersyn på Bindal rådhus fra 1. februar, til og med valgdagen 26. februar. Alle bosatt i kommunen pr 1. januar 2018, og som fyller 16 år i løpet av 2018 kan avgi stemme. 
Klage over manntallet sendes til postmottak@bindal.kommune.no 

 

Valgdagen


Spørsmålet er: "Skal Bindal kommune slå seg sammen med Nærøy kommune og Vikna kommune fra 01.01.2020?" Man kan krysse av for ja, nei eller blank.

På valgdagen kan man avgi stemme tre steder, Kjella skole, Bindalseidet skole og Bindal rådhus, kl 1000 - 1900.

 

Forhåndsstemming

Fra 1. februar og fram til 23. februar er det mulig å avgi forhåndsstemme på Bindal rådhus mellom kl 0900 - 1400.

I tillegg er det mulig å forhåndsstemme ved følgende steder:
- Bindalseidet eldresenter lørdag 17. februar kl 1000 – 1400.
- Bindal rådhus søndag 18. februar kl 1300 - 1500.
- Bindal sykehjem onsdag 21. februar kl 1000 – 1200.

 

Stemme hjemme

De som ønsker å stemme hjemmefra må søke eller henvende seg til kommunen innen 13. februar. 

 

Brevstemme

Man kan også sende brevstemme. Pass på at stemmen blir postlagt slik at den når fram innen kl 2000 den 26. februar.

Dette kan gjøres av de som ikke kan stemme i forhåndsstemmeperioden fra 1. februar til og med 23. februar, og på selve valgdagen 26. februar.

Det er viktig at brevstemmen blir sendt så tidlig som mulig slik at Bindal kommune har mottatt denne innen 26. februar kl. 20.00.

Framgangsmåte ved stemming pr. brev (samme prosedyre som ved vanlige valg, jf. valgforskriften § 28):

1. Bruk enten en stemmeseddel skrevet ut fra Bindal kommunes hjemmeside  (PDF, 193 kB) eller et blankt ark der du skriver det alternativet du ønsker.

2. Legg stemmeseddel/arket i en tom konvolutt nr. 1 og lim igjen.

3. Legg deretter konvolutt nr. 1 i en ny konvolutt nr. 2 og påfør følgende opplysning på konvolutt nr. 2: Folkeavstemning Bindal kommune 26.2.2018 - Navn og adresse i Norge - Fødselsnummer (11 siffer) - Skriv under med navn og dato

4. Legg konvolutt nr. 2 i en oversendelseskonvolutt nr. 3 og send denne til: - Valgstyret i Bindal kommune, Oldervikveien 5, 7980 Terråk.

Dette kan kanskje virke som en noe omfattende måte å gjøre dette på, men det er gjort på grunn av at valget skal være hemmelig.

Stemmerett 16 år

Ungdom som fyller 16 år i løpet av 2018 kan avgi stemme.