Til høring: Kommunedelplan for fysisk aktivitet og folkehelse


Planprogram for kommunedelplan for fysisk aktivitet og folkehelse sendes ut på høring


 

Planprogram for kommunedelplan for fysisk aktivitet og folkehelse er i dag sendt ut på høring

Formannskapet vedtok 29. juni å legge ut til høring planprogrammet for kommunedelplan for fysisk aktivitet og folkehelse. Høringsfristen er 1. september.


Her er teksten i oversendelsesbrevet:


Den 28. april 2011 vedtok Bindal kommunestyre å lage ny kommunedelplan for fysisk aktivitet og folkehelse. Plan- og bygningsloven krever at det lages et planprogram for hvordan arbeidet skal gjennomføres, og dette dokumentet må sendes ut på høring.

 

Her oversendes forslag til planprogram

 

Planprogrammet beskriver kunnskapsgrunnlag, hovedformål og aktuelle satsingsområder, samt planlagt opplegg for medvirkning, organisering og fremdrift i planarbeidet. Planen skal gi mål, delmål, strategier og tiltak for folkehelsearbeidet.

 

Målet for folkehelsearbeidet i Bindal er flere år med god helse for innbyggerne.

Det er viktig for Bindal kommune at planarbeidet er med på å bevisstgjøre befolkningen, politikere og lokale myndigheter som har oppgaver og ansvar med betydning for folks helse. Med bakgrunn i dette vil det bli lagt opp til en bred medvirkning.

 

Selve kommunedelplanen skal sendes ut på høring høsten 2011, og da ønsker vi konkrete innspill til planen. Vi vil også invitere til møter der vi vil diskutere innholdet i planen.

 

Nå ber vi dere om innspill til planprosessen. Her er noen spørsmål dere kan drøfte:

- Hvilke mål og ambisjoner bør planen ha for utvikling av folkehelsearbeidet i kommunen?

- Er det områder som bør tas med eller kan utelates i denne planen?

- Hvilke arenaer og virkemiddel kan lokalsamfunnet benytte for å skape helse og trivsel?

- Etablering av kunnskapsgrunnlag. Hva vet vi og hva mangler vi kunnskap om?

- Har vi lagt opp til en medvirkningsprosess slik at alle som planen angår blir hørt i planarbeidet?

 

 

 

Det bes om innspill innen 1. september. Disse sendes til Bindal kommune, Bindal rådhus, 7980 Terråk eller elektronisk til postmottak@bindal.kommune.no




Sist oppdatert den 28.jan.2016


Tips en venn Skriv ut Abonner