Foreldreveiledning ICDP


Selvutvikling av eget samspill med barn - kurs og veiledning


Antall plasser: 6-10 for foreldre i Bindal. Årlig kurstilbud. Neste kurs planlegges vinter 2014.
Kurset går over 8 samlinger, en dag i uka. Hver samling à 2 timer. Pris: Gratis
Sertifiserte veiledere: May Lene Øren og Marianne Ø. Berg-Hansen

 

 

I en travel hverdag blir det lite tid til å tenke over hvordan vi er som foreldre og over hvor viktig vi er for barna våre

Opptar dette deg?

Mål: Å få trygghet og bekreftelse på at vi er gode foreldre ved at vi blir mer bevisste på hva vi gjør som er bra for barna. Innhold: Gruppeveiledning ut fra et fastlagt opplegg; "8 tema for godt samspill"

Tema 1:Vis positive følelser - vis at du er glad i barnet ditt

Tema 2: Juster deg til barnet og følg dets initativ

Tema 3: snakk med barnet ditt om ting det er opptatt av og prøv å få i gang en "følelsesmessig samtale"

Tema 4: Gi ros og anerkjennelse for det barnet klarer å gjøre

Tema 5: Hjelp barnet til å samle oppmerksomheten sin, slik at dere har felles opplevelser av det som er rundt dere.

Tema 6: Gi mening til det barnet opplever av omverdenen ved å beskrive det dere opplever sammen og ved å vise følelser og entusiasme

Tema 7:Utdyp og gi forklaringer når du opplever noe sammen med barnet ditt

Tema 8: Hjelp barnet ditt å kontrollere seg selv ved å sette grenser for det på en positiv måte, ved å lede det, vise positive alternativer og ved å planlegge sammen.

http://www.icdp.no/
Sist oppdatert den 28.jan.2016


Tips en venn Skriv ut Abonner