Forhåndsstemming fra 1. juli


Nå kan du forhåndsstemme. Valgdagen er mandag 14. september, men fra 1. juli kan du forhåndsstemme ved kommune- og fylkestingsvalget.


Tidligstemme 
Du kan avgi tidligstemme på Bindal rådhus på Terråk fra 1. juli. Det kan gjøres mellom kl 0900 og 1400 alle hverdager fram til 10. august. Du kan stemme fra 1. juli 2015 dersom du ikke har mulighet til å stemme innenfor den ordinære perioden for forhåndsstemmegivning, og heller ikke på valgdagen. I perioden 1. juli til og med 9. august må du da henvende deg til kommunen og avtale tid for å stemme. Du trenger ikke valgkort, men ta med legitimasjon.
I Båtsaumen nr 3-2015 står det dessverre feil klokkeslett for perioden med tidligstemming. Vi ber deg om å ta kontakt på forhånd, og avtale tidspunkt mellom kl 0900 og kl 1400.


Forhåndsstemme 
I Bindal kan du forhåndsstemme på rådhuset fra 10. august til og med fredag 11. september, mellom kl. 0900 og kl. 1400. Stemmelokalet ligger i underetasjen, til venstre for folkebiblioteket. 


I tillegg er det mulig å forhåndsstemme her:

Bindalseidet eldresenter lørdag 5. september kl. 10.00 – kl. 14.00.
Bindal rådhus søndag 6. september kl. 1300 – kl. 1500.
Bindal sykehjem onsdag 9. september kl. 1000 – kl. 1200.

 

Du kan ikke stemme på nytt på valgdagen hvis du har forhåndsstemt. Du kan heller ikke forhåndsstemme flere ganger.

Forhåndsstemming i egen kommune:

Se hvordan du forhåndsstemmer i et valglokale i egen kommune, altså den kommunen du er folkeregisterført som bosatt pr. 30. juni i valgåret.

Se hvordan du kan endre på stemmesedlene.

Forhåndsstemming i annen kommune:

Hvis du forhåndsstemmer i en annen kommune enn hjemkommunen din ved kommunestyrevalget, får du utdelt en stemmeseddel som er påført de registrerte politiske partienes navn, uten kandidatnavn. Du må da krysse av for eller skrive på hvilket parti/gruppe du vil stemme på. Du kan også selv skaffe stemmeseddel fra din kommune og bruke den hvis du ønsker å gjøre endringer. Det samme gjelder hvis du stemmer utenfor fylket ditt ved fylkestingsvalget. 

Du skal deretter du få en valgfunksjonær til å stemple stemmesedlene, en for kommunestyrevalget og en for fylkestingsvalget, før du legger dem ned i en stemmeseddelkonvolutt. Stemmeseddelkonvolutten og valgkortet blir så lagt ned i en omslagskonvolutt, som deretter legges i valgurnen. Stemmen blir sendt til din hjemkommune for opptelling.


Valgdagen 
På valgdagen mandag 14. september kan du avlegge stemme her:

Kjella kl. 10.00 – kl. 19.00
Bindalseidet kl. 10.00 – kl. 19.00
Terråk kl. 10.00 – kl. 19.00
Åbygda kl. 10.00 – kl. 17.00
Harangsfjord kl. 10.00 – kl. 17.00
 

Ambulerende stemmemottak 
Hvis du har problemer med å oppsøke stemmelokalet, kan du stemme hjemme hos deg selv. Kontakt valgstyret i Bindal kommune før 8. september. Ring Bindal kommune på telefon 75032500.

Stemmerett og manntall 
Du må ha stemmerett og stå innført i manntallet for å kunne stemme.

 

Les mer om kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 her.

 

 

Valglister i Bindal:

Her de fire godkjente listene
 

 

Arbeiderpartiet

Høyre og Venstre

Senterpartiet

SV
Sist oppdatert den 30.jun.2015


Tips en venn Skriv ut Abonner