Formannskapet


Formannskap (jfr. Kommuneloven)
Kommunestyret velger selv formannskap på minimum 5 medlemmer. Medlemmer og varamedlemmer til formannskap velges for fire år av og blant medlemmene av kommunestyret. Valget holdes som forholdsvalg når minst ett medlem krever det, og ellers som flertallsvalg.
 
 
Formannskapet behandler forslag til økonomiplan, årsbudsjett og skattevedtak. For øvrig fastsetter kommunestyret selv området for formannskapets virksomhet. Formannskapet kan tildeles avgjørelsesmyndighet i alle saker hvor ikke annet følger av lov.
 
Det kan nevnes at Formannskapet i Bindal også er Fondsstyre, og har funksjonen som planutvalg.
 
FORMANNSKAPET I BINDAL 2011- 2015
Navn:
 
Vararepresentanters navn:
     
Bindal Arbeiderparti
 
 
1. Frode Næsvold
 
1. Geir Inge Pettersen
2. Ruth Skjelsvik
 
2. Magne Olav Aa. Brevik
 
 
3. Wenke Ryan
 
 
4. Eskil Skarstad
 
 
 
Bindal alternative listes medlem og Bindal SV og Bindal Høyres varamedlem
1. Britt Helstad (varaordfører)
 
1. Elin Lian (SV)
2. Elling Bøkestad (H)
3. Roar Eck (H)
 
 
 
 
 
 
Bindal Høyre og Bindal Venstres medlemmer og varamedlemmer
1. Petter Arnfinn Bjørnli (H)
 
1. Terje Sevaldsen (H)
 (Ordfører)
2. Olav Håkon Dybvik (V)
 
2. Andreas Øvergård (V)
 
 
3. Simone Plahte (H)
4. Heidi Vollan (H)
 
 
 
 
   
 
   

I kommunestyremøtet den 13. oktober 2011 fikk Ruth Skjelsvik (AP) permisjon fra formannskapet i den perioden Hallgeir Lian er konstituert som rådmann. Geir Inge Pettersen går inn som fast medlem av formannskapet i samme periode.
Sist oppdatert den 19.okt.2011


Tips en venn Skriv ut