Formannskapet


Formannskap (jfr. Kommuneloven)
Kommunestyret velger selv formannskap på minimum 5 medlemmer. Medlemmer og varamedlemmer til formannskap velges for fire år av og blant medlemmene av kommunestyret. Valget holdes som forholdsvalg når minst ett medlem krever det, og ellers som flertallsvalg.
 
Formannskapet behandler forslag til økonomiplan, årsbudsjett og skattevedtak. For øvrig fastsetter kommunestyret selv området for formannskapets virksomhet. Formannskapet kan tildeles avgjørelsesmyndighet i alle saker hvor ikke annet følger av lov.
 
Det kan nevnes at Formannskapet i Bindal også er Fondsstyre, og har funksjonen som planutvalg.
Administrasjonsutvalgets funksjon tillegges formannskapet.  De tillitsvalgte vil være representert i utvalget i henhold til hovedavtalens bestemmelser. 
 
FORMANNSKAPET I BINDAL 2015- 2019
Navn:
 
Vararepresentanters navn:
     
Valg av nytt formannskap skjer i kommunestyremøtet den 22. oktober
   Sist oppdatert den 09.okt.2015


Tips en venn Skriv ut