Formannskapet


Formannskap (jfr. Kommuneloven)
Kommunestyret velger selv formannskap på minimum 5 medlemmer. Medlemmer og varamedlemmer til formannskap velges for fire år av og blant medlemmene av kommunestyret. Valget holdes som forholdsvalg når minst ett medlem krever det, og ellers som flertallsvalg.
 
 
Formannskapet behandler forslag til økonomiplan, årsbudsjett og skattevedtak. For øvrig fastsetter kommunestyret selv området for formannskapets virksomhet. Formannskapet kan tildeles avgjørelsesmyndighet i alle saker hvor ikke annet følger av lov.
 
Det kan nevnes at Formannskapet i Bindal også er Fondsstyre, og har funksjonen som planutvalg.
Administrasjonsutvalgets funksjon tillegges formannskapet.  De tillitsvalgte vil være representert i utvalget i henhold til hovedavtalens bestemmelser. 
 
FORMANNSKAPET I BINDAL 2011- 2015
Navn:
 
Vararepresentanters navn:
     
Bindal Arbeiderparti
 
 
1. Frode Næsvold
 
1. Geir Inge Pettersen
2. Ruth Skjelsvik
 
2. Wenke Ryan
 
 
3.  Eskil Skarstad
 
 
4. Audun Gangstø 
 
 
 
Bindal alternative listes medlem og Bindal SV og Bindal Høyres varamedlem
1. Britt Helstad (varaordfører)
 
1. Elin Lian (SV)
2. Elling Bøkestad (H)
3. Roar Eck (H)
 
 
 
 
 
 
Bindal Høyre og Bindal Venstres medlemmer og varamedlemmer
1. Petter Arnfinn Bjørnli (H)
 
1. Terje Sevaldsen (H)
  (Ordfører)
2. Olav Håkon Dybvik (V)
 
2. Andreas Øvergård (V)
 
 
3. Simone Plahte (H)
4. Heidi Vollan (H)
 
 
 
 
   
 
   

 
Sist oppdatert den 22.apr.2014


Tips en venn Skriv ut