Forslag på kandidater til lagrettemedlemmer og meddommere i lagmannsretten og meddommere til tingretten


Frist 20. april for å komme med forslag


Kommunestyret skal velge lagrettemedlemmer/meddommere til lagmannsretten og meddommere til tingretten.  Utvalgene av lagrettemedlemmer og meddommere skal ha en allsidig sammensetning, slik at de best mulig representerer alle deler av befolkningen.  Allmennheten oppfordres til å komme med forslag på kandidater til ovennevnte verv. 

Forslag på kandidater sendes:  Bindal kommune, 7980 Terråk, eller til postmottak@bindal.kommune.no  innen 20.04.2012.
Sist oppdatert den 09.sep.2015


Tips en venn Skriv ut