Forslag til lagrettemedlemmer og meddommere


Formannskapets forslag er lagt ut til offentlig gjennomsyn i fjorten dager.


 

 

Lagrettemedlemmer/meddommere til Hålogaland lagmannsrett

Svanhild Helovise Båtnes

Steinar Skarstad

 

 

Meddommere til Brønnøy tingrett

Kari Lillemark                                     Arild Aarsand

Anita M. Steffenakk Lund                 Pål Christensen

Bente Johansen                                   Oddvar Fossum

Maryann Sanders                                Torbjørn Gjengaar

Aud Nikoline Sylten                         Oddvin Arne Holm

Sissel Kristin Sørhøy                           Alf Johan Skjevelnes

Wenche Dybvik                                  Tor-Arne Aune

Linda Arlen Flåten Plahte                   John Åge Rønning

 

 

 

Jordskiftemeddommere til jordskifteretten

Knut Arne Busch                                         Ole Erland Iversen

Trond Harry Aune                                       Birger Halle Kjærstad

Grete Gaupen Solvang                                 Magnar Erling Bøkestad

Bernt Severin Skarstad                                Torbjørn Båtnes

Arne Hildring                                               Terje Helstad

Petter Eivin Dybvik                                     Synnøve Aune

Mona K. Teksum Øvergård                         Eli Karin Horsberg

Jann Harald Sørheim                                    Asgeir Aune

Åge Valan                                                    Tor-Arne Aune

Else Marie Brønmo                                      Trine Nilsen Bergerud
Sist oppdatert den 09.sep.2015


Tips en venn Skriv ut