Fosterhjem


Bufetat, Fosterhjemstjenesten Bodø rekrutterer fosterhjem fra Bindal i sør – til Tysfjord i nord

  • Barn og ungdom som flytter i fosterhjem er som alle barn og ungdommer. De har ulike behov.
  • Felles for dem alle er at de har behov for voksne, som kan gi dem den omsorgen og de trygge rammene som de trenger.
  • Vi har behov for mange og ulike fosterhjem, til barn og ungdom i alderen 0 -18 år!

 

Alle som ønsker å bli fosterhjem trenger å få kunnskap om hva det innebærer å være fosterhjem. 

Til dette benytter Fosterhjemtjenesten PRIDE grunnopplæring -  som bl.a. inneholder 3 helgesamlinger og hjemmebesøk.  PRIDE er et opplæringsprogram som forbereder, utvikler og støtter fosterhjem.  

Ta kontakt med oss for en prat. Vi kan gi ytterligere informasjon om fosterhjemsordningen, PRIDE og veien videre, uten at du /dere forplikter dere til noe.

       
       
 

Ulike fosterhjem og behov for flere:

På grunn av at det er viktig å finne det riktige fosterhjemmet til hver enkelt, er det behov for mange og ulike familier.  

Ordinære fosterhjem: De fleste barn og ungdommer som bor i fosterhjem bor i et ordinært fosterhjem. Dette er fosterhjem med og uten forsterkninger av tiltaket.  En forsterkning av et fosterhjem kan f.eks. være frikjøp i en periode av fosterfar/mor med bakgrunn i det aktuelle barnets behov. Ekstra veiledning eller avlastning er andre eksempler på en forsterkning av et fosterhjem. Barneverntjenesten har ansvar for å følge opp barnet og fosterhjemmet og sørge for nødvendige støttetiltak. Fosterhjemmet inngår kontrakt med den kommunale barneverntjenesten som plasserer barnet. 

Familiehjem: Et familiehjem i regi av Bufetat er et fosterhjem der en av de voksne er oppdragstaker på hel tid. Dette er et tiltak som er forsterket med kontinuerlig veiledning og ekstra oppfølging, og hvor familien er særlig egnet til å ivareta barn og ungdom med spesielle behov. Fosterhjemmet er forsterket av Bufetat og inngår kontrakt både med Bufetat og med kommunal barneverntjeneste.

Beredskapshjem: Beredskapshjem i regi av Bufetat er et fosterhjem der en av de voksne er oppdragstaker på hel tid. Dette er et tiltak hvor familien er særlig egnet til å ivareta barn og ungdom i krise. Dette er et fosterhjem hvor barn og ungdom plasseres akutt og midlertidig før de flytter i en permanent omsorgsbase.  Også her er fosterhjemmet forsterket av Bufetat med kontinuerlig veiledning og ekstra oppfølging og fosterhjemmet inngår kontrakt med Bufetat.

 

Fosterforeldre får oppfølging, veiledning og godtgjøring avhengig av rammene for den enkelte fosterhjemsplassering.

 

Mvh Bufetat, Fosterhjemstjensten Bodø, Sjøgt. 3 og avdeling Leirfjord

Ring oss på tlf: 466 15 450            
Besøk vår hjemmeside fosterhjem.no/bodo                                                              Send e-post til: fosterhjemstjenesten.bodo@bufetat.no

 Vurder å bli fosterhjem - Ikke la det bli med tanken.


Vil du vite mer om fosterhjem, kan du lese om det her.
Du kan også lese om det i denne brosjyrene
Sist oppdatert den 12.sep.2016


Tips en venn Skriv ut Abonner