Frisklivssentralen ved Terråk gård


(tidligere FYSAK-sentralen)


frisklivssentralen__325609a.jpg

Små steg

Store forandringer

 

Frisklivssentralen er et kommunalt senter for veiledning og oppfølging innen helseatferdsområdene fysisk aktivitet, tobakk og kosthold. Sentralen har et strukturert henvisnings- og oppfølgingssystem for brukere som har behov for å endre til mer helsefremmende levevaner.

 Målgruppe

Målgruppen er mennesker som har helsemessig nytte av økt fysisk aktivitet og/eller behov for å endre levevaner. Dette gjelder spesielt de som har økt risiko for å utvikle sykdom.  En trenger ikke være syk eller ha en diagnose for å være deltager ved Frisklivssentralen. Oppfølging ved frisklivssentralen er et tilbud for deg, dersom du trenger en vennlig dytt på veien til å endre levevaner.

Helsesamtale

En reseptperiode varer i tre måneder. Ved oppstart og slutt av reseptperioden gjennomføres det en helsesamtale. Helsesamtalen legger grunnlag for plan og mål for livsstilsendringen. Samtalen bygger på prinsipper fra endringsfokusert rådgivning og veiledning der målet er at deltakeren selv er aktiv.

Frisklivsresept

Legen, NAV og fysioterapeut kan henvise til frisklivssentralen. Resepten varer i tre måneder. Med en frisklivsresept kan du etter avtale med arbeidsgiver få mulighet til å trene i arbeidstiden. Dersom du er sykemeldte, kan dette være et hensiktsmessig tilbud, da fysisk aktivitet kan være en effektiv del av behandling av ulike sykdommer. Fysioterapeut og ergoterapeut driver sentralen, og sammen vil de utarbeide tiltakene tilpasset målgruppen og hver enkelt deltaker.

Fysisk form testes ved start og slutt av reseptperioden. Formålet med testen er både å motivere brukeren til trening, og for å kunne evaluere utvikling i fysisk form. Målet er at deltakerne skal bli fysisk aktive i sin hverdag, fordi regelmessig trening vil kunne gi bedret helse på kort og lang sikt. Treningen er variert, og kan foregå både utendørs, inne på sentralen og i bassenget. Hensikten med treningen er å gi brukeren økt kondisjon, styrke, balanse, bevegelighet, overskudd og ikke minst sosialt samvær. Videre skal brukeren kunne lære seg å mestre den fysiske aktiviteten på egen hånd etter reseptperioden er over.

 

Kurstilbud

Hvert halvår arrangeres det tobakk/røykesluttkurs og ”Bra mat for bedre helse” kurs. «Bra mat « kurset gir veiledning, tips og råd på veien mot et mer helsefremmende kosthold.

 

Tidspunkt / sted

 

Mandag                 9.00—11.00

Frisklivssentralen   

Uteaktiviteter (vær-avhengig), eks stavgang, intervalltrening, turer med trimøvelser o.l.

Felles (medbrakt) lunsj.

Avslutter på Frisklivssentralen til en felles lunsj (medbrakt) og for å ta opp aktuelle temaer, som kosthold, tobakk og fysisk aktivitet.

Torsdag 

9.00—11.00

Frisklivssentralen eller basseng Terråk skole

Uteaktiviteter (væravhengig) inntil bassenget åpner. Bassengtrening i vinterhalvåret.

 

For spørsmål, ta kontakt med

Rønnaug Helstad, fysioterapeut

Torstein Bergene, ergoterapeut

Tlf 750 32 500

 

FRISKLIVSSENTRALEN Bindal

Terråk Gård

frisklivssentralen@bindal.kommune.no

 
Sist oppdatert den 30.aug.2013


Tips en venn Skriv ut