Frisklivssentralen ved Terråk gård


frisklivssentralen__325609a.jpg

 

Små steg - store forandringer

Frisklivssentralen er et kommunalt senter for veiledning og oppfølging innen helseatferdsområdene fysisk aktivitet, tobakk og kosthold. Sentralen har et strukturert henvisnings- og oppfølgingssystem for brukere som har behov for å endre til mer helsefremmende levevaner.

 

Målgruppe
Målgruppen er personer som har behov for støtte til å endre levevaner på grunn av økt risiko for sykdom, eller som har utviklet sykdom. 

 

Helsesamtale
En reseptperiode varer i tre måneder. Ved oppstart og slutt av reseptperioden gjennomføres det en helsesamtale. Helsesamtalen legger grunnlag for plan og mål for livsstilsendringen. Samtalen bygger på prinsipper fra endringsfokusert rådgivning og veiledning der målet er at deltakeren selv er aktiv.

 

Frisklivsresept
Legen, NAV og fysioterapeut kan henvise til frisklivssentralen, og det er også mulig å ta direkte kontakt med selv. Frisklivsresepten varer i tre måneder. Med en frisklivsresept kan du etter avtale med arbeidsgiver få mulighet til å trene i arbeidstiden. Dersom du er sykemeldte, kan dette være et hensiktsmessig tilbud, da fysisk aktivitet kan være en effektiv del av behandling av ulike sykdommer. 
Fysisk form testes ved start og slutt av reseptperioden. Formålet med testen er både å motivere brukeren til trening, og for å kunne evaluere utvikling i fysisk form. Målet er at deltakerne skal bli fysisk aktive i sin hverdag, fordi regelmessig trening vil kunne gi bedret helse på kort og lang sikt. Treningen er variert, og foregår hovedsaklig utendørs. Hensikten med treningen er å gi brukeren økt kondisjon, styrke, balanse, bevegelighet, overskudd og ikke minst sosialt samvær. Videre skal brukeren kunne lære seg å mestre den fysiske aktiviteten på egen hånd etter reseptperioden er over.
Ved behov gis det individuell veiledning i tobakk/røykeslutt og kostholdsendring. Veiledning bygger på prinsipper fra endringsfokusert rådgivning og veiledning der målet er at deltakeren selv er aktiv. 

 

Kurstilbud
Dersom folk melder sin interesse arrangeres det tobakk/røykesluttskurs og "Bra mat for bedre helse" kurs. "Bra mat" kurset gir veiledning, tips og råd på veien mot et mer helsefremmende kosthold. Tobakk/røykesluttkurset gir veiledning og råd på veien mot en tobakksfri hverdag. 

 

Tidspunkt / sted

 

Mandag 09.30 - 11.00
Torsdag 09.00 - 10.30
Frislivssentralen

Uteaktiviteter, eks. stavgang,
intervalltrening, leik, turer med
trimøvelser o.l.

frisklivsentral_ut_aa_gaa.jpg

Avslutter på Frisklivssentralen til en felles
kaffekopp. Enkelte dager vil vi ta opp
aktuelle temaer, som kosthold, tobakk og
fysisk aktivitet. 

 

For spørsmål, ta kontakt med

Rønnaug Helstad, tlf 750 32 500
FRISKLIVSSENTRALEN Bindal

Terråk Gård

ronnaug.helstad@bindal.kommune.no

 
Sist oppdatert den 07.nov.2016