Frist 15. september for søknader til Gjensidigestiftelsen


Gjensidigestiftelsen skal dele ut mye penger til gode prosjekter for barn og unges oppvekstvilkår, eller andre prosjekter innenfor trygghet og helse.


VI SØKER ILDSJELER MED IDEER

Gjensidigestiftelsen ønsker å gi støtte til de prosjektene som har størst effekt, både nasjonalt og i det enkelte lokalsamfunn. Du kan søke om midler til prosjekter som fremmer trygghet og helse.

Vi ønsker spesielt å finne de beste ideene som passer inn under temaet "Barn og unges oppvekstvilkår", men alle frivillige lag, organisasjoner eller ildsjeler som har prosjekter som omhandler trygghet og helse, uansett alder eller målgruppe, oppfordres til å søke.

Tiltakene må være forebyggende og aktivitetsskapende. Les mer og få inspirasjon under Gavevirksomhet. Søknadskriterier kan du lese mer om under Kan du søke. Se også ofte stite spørsmål i forbindelse med utfylling av søknadsskjemaet.

Av hensyn til utbetaling av støtte er det også en fordel om du er registrert ifrivillighetsregisteret. Vi forholder oss til juridiske enheter og ikke enkeltpersoner. Vi støtter Ildsjeler, men vi vil at de skal være godt organisert slik at virksomheten deres kan videreføres best mulig over tid. Det er derfor en fordel at frivillige organisasjoner er godt etablert, registrert, og ikke en tilfeldig gruppe personer med kun en god ide.

Vi får informasjon om flere kontaktpersoner og offisielle kontaktpunkter i den frivillige organisasjonen når de frivillige er registrert i Frivillighetsregisteret i Brønnøysund. Et offentlig register gjør frivilligheten mer transparent og i et samfunnsbyggende perspektiv får vi et mer velfungerende Norge.   

Neste søkadsfrist er 15. september 2013. Spørsmål knyttet til søknader eller søknadsprosessen kan rettes til Regionansvarlige eller Ansvarlig for landsdekkende gavetildelinger

Klikk her for link til søknadsskjema
Sist oppdatert den 09.sep.2015


Tips en venn Skriv ut Abonner