Frist for innlevering av listeforslag til kommunestyrevalget 2015


Fristen er tirsdag 31. mars.


Les om hvordan du skal levere inn lsteforslag til kommunestyrevalget i 2015 her.

Etter valgloven skal listeforslag være underskrevet av et visst antall personer. For partier og grupper som ikke kommer inn under reglene om såkalt ”forenklet modell” (det vil si at listeforslaget kan underskrives av minst to av styremedlemmene i partiets lokalavdeling i det fylket eller den kommunen listen gjelder), må det samles inn et visst antall underskrifter på listeforslaget fra personer med stemmerett i kommunen eller fylket listen skal stille. Bruk skjemaet det er lenket til lenger ned på denne siden ved innlevering av listeforslag.

Frist for innlevering av listeforslag

Listeforslaget må være kommet frem til kommunen/fylkeskommunen innen 31. mars 2015 kl. 12. Det er ikke nok at brevet med listeforslaget er poststemplet innen fristen.  
Sist oppdatert den 09.sep.2015


Tips en venn Skriv ut Abonner