Gang og sykkelsti fra Terråk til Fallbekkvatnet - høring


Det er frist 8. oktober for innspill til reguleringsplanen.


gangsti.jpgTegning:  Norconsult

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-10, legges med dette forslag til reguleringsplan for gang- og sykkelvei fra Terråk til Fallbekkvatnet i Bindal kommune ut til høring, i det vi viser til vedtak den 4.6.2014 i formannskapet, sak 42/14. Planforslaget annonseres i Brønnøysunds Avis og Namdalsavisa.

Vi ber om at eventuelle merknader/uttalelser er Bindal kommune i hende innen 8. oktober 2014.

Brev om høring

Tekniske tegninger

Reguleringsplan
Sist oppdatert den 09.sep.2015


Tips en venn Skriv ut Abonner