Gang- og sykkelveg til Fallbekkvatnet


Det er startet arbeid med detaljreguleringsplan for Fv. 801 ved Terråk i Bindal kommune. Formålet med planarbeidet er regulering av ca 1350 meter gang- og sykkelveg fra Terråk til Fallbekkvatnet. Det er frist 19. mai for innspill.


KUNNGJØRING OM OPPSTART AV PLANARBEID

I hht. plan- og bygningslovens § 12-8 kunngjøres med dette oppstart av detaljreguleringsplan for Fv .801 ved Terråk i Bindal kommune. Formålet med planarbeidet er regulering av ca 1350 meter gang- og sykkelveg fra Terråk til Fallbekkvatnet.

Bindal kommune er oppdragsgiver.

Kommentarer/merknader til planarbeidet rettes til Norconsult as v/Kjell-Amund Prestmo, tlf.: 45 48 67 16, e-post: Kjell-Amund.Prestmo@norconsult.com

Frist settes til 19. mai 2014. 
Sist oppdatert den 09.sep.2015


Tips en venn Skriv ut Abonner