Gebyrer - tekniske tjenester


Bindal kommunestyre har i møte 15.12.2016 fastsatt nye avgifter og gebyrer for 2017.


Bindal kommunestyre har fastsatt nye gebyrer for vann, avløp, slambehandling, renovasjon og feiing, gjeldende fra og med 1.1.2017. 

Bindal kommunestyre har vedtatt endringer i Gebyrforskriften for "Gebyrer for arbeider etter plan- og bygningsloven og forurensningsloven". Dette for å harmonisere gebyrforskriften til gjeldende plan- og bygningslov. Gebyrsatsene er ikke endret, men vil bli indeksregulert etter at prisindeksen for 2016 er fastsatt. Disse fastsettes i samsvar med statistikk for lønnsutvikling i kommunal sektor. 

Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven er uendret pr. 1.1.2017. Gebyrsatsene vil bli indeksregulert etter at prisindeksen for 2016 er fastsatt. Disse fastsettes i samsvar med statistikk for lønnsutvikling i kommunal sektor. 

 

Gebyrregulativ 2017 Vann, avløp, slambehandling, renovasjon og feiing

Gebyrer 2017 for arbeider etter plan- og bygningsloven og forurensningsloven

Gebyrer 2016 for arbeider etter matrikkeloven

 
Sist oppdatert den 27.jul.2017