Generalforsamling i Bindal Initiativ mandag 21. mai


Bindal initiativ inviterer samtidig til åpent temamøte om Terråkvassdraget, vindkraftverk, småkraft og reiseliv.


Åpent møte kl 1800 på Holm Camping mandag 21. mai

Tema: Terråkvassdraget/Vindkraftverk/Mineraler (Frithjof Plahte), Småkraft og reiseliv (Magnar Bøkestad). –Spørsmålsrunde.

Generalforsamlingen og temamøtet er åpen for alle, og vi håper på mange interesserte.


Vi serverer varmrett, og må derfor ha påmelding fra aksjonærer og andre.


Påmelding til Magnar Bøkestad:  99273878 / post@bindal-initiativ.no

 

Generalforsamlingen begynner kl 1930.

Saksliste

  1. Åpning av møtet ved styrets leder med registrering av møtende aksjonærer og godkjennelse av innkallingen.
  2. Valg av møteleder og en person til å undertegne protokollen sammen med møteleder.
  3. Godkjennelse av årsregnskapet og årsberetningen.
  4. Fastsettelse av styrets godtgjørelse.
  5. Valg av nytt styre.
  6. Valgkomité, 3 medlemmer.
  7. Innkomne saker.
     

Aksjonærene kan representeres ved fullmakt. Årsregnskapet samt styrets årsberetning og revisjonsberetningen følger vedlagt.

Styret

Bindal Initiativ AS
Marit Dille (leder)
Sist oppdatert den 09.sep.2015


Tips en venn Skriv ut