Gjennomføring av SHAKE


Aktivitetsgrad:

Følger helsedirektoratets anbefaling for fysisk aktivitet:

Fysisk aktivitet - voksne

 • Fysisk aktivitet med moderat intensitet 30 minutter om dagen er nok til å gi betydelig helsegevinst.
 • Dette kan være hverdagsaktiviteter som raks gange, dans eller middels hardt husarbeid som er litt anstrengende og hvor du blir andpusten. Aktiviteten kan deles opp i bolker på 10 minutter eller 2 ganger 15 minutter
 • En økning i aktivitetsnivået utover dette gir ytterligere helsegevinst. Det er aldri for sent å starte med fysisk aktivitet.

Fysisk aktivitet - barn

 • Barn og unge bør få dobbel dose. 60 minutter om dagen gir god mosjon og bidrar til å bedre koordinasjonen.

Aktivitetsbank:

 • Slå plena, måke snø, husvask, gå trapper osv.
 • Leik og herjing med barn.
 • Gå eller sykle til barnehage, skole eller arbeid.
 • Gå og sykle turer i nærmiljøet og stier.
 • Stavgang, dans, roing m.m.
 • Aktivitet gjennom idrettslag eller treningssenter (handball, fotball, barnelag, seniordans, ski, zumba, jogging, svømming, sykkel, padling, styrketrening, spinning m.m.)
 • Toppturer, eks. 10 på Topp og sommertrimmen.
 • 4 x 4 trening.

Poeng:

 • Ett poeng pr dag for å følge de generelle anbefalingene om dagsaktivitet fra helsedirektoratet.
 • Ett ekstra poeng dersom du deltar i uformell eller organisert mosjon/trening mer enn 45 min for voksne og 30 min for barn. Aktivitetsnivået må være så høyt at du blir andpusten og svett. Maks ett slikt poeng pr dag. Denne mosjon/treningen kommer utover de daglige anbefalingene. Maks tre slike poeng pr uke. 
 • Ett poeng dersom du tar initiativ til en uformell fysisk aktivitet som samler to personer eller flere og varer mer enn 45 minutt for voksne og 30 min for barn. Maks ett slikt poeng pr dag. Maks tre slike poeng pr uke.

 

Organisering:

Poengkort leveres ut til alle i barnehagene, skolene, større arbeidsplasser samt på butikkene.

Poengkort med navn, adresse, tlf og alder leveres enten i postkasse på den lokale matbutikken eller sendes til rådhuset i Bindal.

 

Trekking av mindre premier blant de som leverer poengkort innen 1.juli., 1. september osv (annenhver måned). Disse innleveringene annenhver måned danner grunnlaget for å se hvordan Sør-Helgeland kommunene ligger an i forhold til hverandre.

 

Hovedpremie trekkes blant de som har oppnådd 300 poeng og har levert inn kortene sine innen 17. mai 2013. Hovedpremiene i Bindal deles ut på første felles arrangement som samler deltagere fra hele kommunen etter 17. mai 2013. Vårkonsert? Regattaen?

 

Vinneren av kommunekampen vinner heder og ære. Vinneren er den kommunen som har størst prosentvis deltagelse (på bakgrunn av innbyggertallet ved nyttår 2013).

 

Folkehelsekoordinatorene i de ulike kommunene på Sør-Helgeland har hovedansvar for konkurransen.

 

Aktivitetsperiode:

Oppstart 1. mai 2012 til 30. april 2012 (ett år).  

 

Hensikten med en så lang aktivitetsperiode er et forsøk på å gjøre fysisk aktivitet til en del av hverdagen. Det er ingen enkel sak å endre levevaner og det tar tid. Troen på at man klarer å gjennomføre en levevaneendring er en forutsetning for i det hele tatt å forsøke. I denne konkurransen er aktivitetskravene så lave at de bør være gjennomførbare for de fleste bindalinger/sør-helgelendinger. Håpet er at deltagerne underveis opplever mestring ved å få gjennomført kravene, og at det er en drivkraft til å fortsette. Etter ett års deltagelse har en forhåpentligvis fått en opplevelse av mestring (gjennom å kommet i ”mål”), en har oppnådd helsegevinst og er med i trekningen av lokkende premier. Forhåpentligvis har en også endret levevaner slik at en fortsetter med mosjon/fysisk aktivitet våren og sommeren 2013 og videre i livet.

 

Premier:

Det blir gitt små og store premier. F.eks. gavekort på sykkel.

 

Henvisninger til aktuelle lenker på internett:

Helsedirektoratet                       

Bedre helse på 1-2-30            

Den Norske Turistforeningen

Tips for en mer aktiv hverdag                              
Sist oppdatert den 24.jan.2012


Tips en venn Skriv ut