Gründerfond for unge voksne i alderen 18-35 år


Nordland fylkeskommune har i 2015 øremerket midler til gründerfond for å gi alle kommunene rom for satsing på gründere i alderen 18 - 35 år, der disse faller utenfor Innovasjon Norges ordninger. Fondet skal brukes til unge gründere med konkrete forretningsideer, og som har behov for å øke sin kompetanse med tanke på å starte egen bedrift.


Gründerfond Bindal skal bidra til å realisere en satsing på ungdom i kommunen som har en konkret forretningside og ønske om å etablere egen virksomhet. 

Gründerfond Bindal skal prioritere de målgrupper som defineres i tildelingsbrev for fondet fra Nordland fylkeskommune. Primært skal fondet benyttes til å støtte kompetanseheving for å starte egen bedrift. Andre kostnader som ansees nødvendig i startfasen for å etablere ny virksomhet kan også støttes etter dokumentasjon og nærmere vurdering.

Tilskudd fra gründerfondet kan søkes av unge voksne i alderen 18 - 35 år som skal etablere virksomhet i Bindal kommune. 

Søknadsfrist: 30. november 2015.
 

Søknaden sendes elektronisk til Bindal kommune; postmottak@bindal.kommune.no. Innvilget støtte kan utbetales når prosjektet er gjennomført og kostnadene kan dokumenteres i henhold til kostnadsoverslaget som ligger ved søknaden.

Bindal kommunes andel av disse midlene er kr. 25.000,- for 2015. Midlene kan tildeles en eller flere søkere.

Kontaktperson: Marit Røstad, tlf: 75 03 25 54 eller epost: marit.rostad@bindal.kommune.no

Vedtekter
Sist oppdatert den 09.nov.2015


Tips en venn Skriv ut Abonner