Gudstjenester 2016


Gudstjenesteplan våren 2016

 

JANUAR         

01.01.  1. nyttårsdag                          Ingen gudstjeneste    

03.01.  Kr. åpenbaring                       Ingen gudstjeneste    

10.01.  2.s. i åpenbaringstiden          Solstad kl 11  

17.01.  3.s. i åpenbaringstiden          Vassås kl 11   

24.01.  Såmannssøndag                     Ingen gudstjeneste    

31.01.  Kr. forklarelsesdag                 Solstad kl 11  

 

FEBRUAR                               

07.02.  Fastelavnssøndag                   Vassås kl 11   

14.02.  1.s. i fastetiden                       Ingen gudstjeneste                

21.02.  2.s. i fastetiden                       Solstad kl 11

28.02.  3.s. i fastetiden                       Ingen gudstjeneste    

                                  

MARS

06.03.  4.s. i fastetiden                       Vassås kl 11 – menighetens årsmøte etter gudstjenesten

13.03.  Maria budskapsdag                Ingen gudstjeneste    

20.03.  Palmesøndag                         Vassås kl 11   

24.03.  Skjærtorsdag                          Sykeheimen kl 11      

25.03.  Langfredag                             Solstad kl 11  

27.03.  1. påskedag                            Solstad kl 11/ Vassås kl 15    

28.03.  2. påskedag                            Ingen gudstjeneste    

                                              

APRIL

03.04.  2.s. i påsketiden                     Ingen gudstjeneste    

10.04.  3.s. i påsketiden                     Solstad – Tårnagenter kl. 15 

17.04.  4.s. i påsketiden                     Ingen gudstjeneste    

24.04.  5.s. i påsketiden                     Ingen gudstjeneste    

 

MAI

01.05.  6.s. i påsketiden                    Gudstjeneste på Sømliøya kl 11       

05.05.  Kr.himmelfartsdag                 Sykeheimen kl 11      

08.05.  Søndag før pinse                    Samtalegudstjeneste i Vassås kl. 19 

15.05.  1. pinsedag                             Konfirmasjon Vassås kl 11    

16.05.  2. pinsedag                             Ingen gudstjeneste    

17.05.  Grunnlovsdag                         Vassås kl 11   

22.05.  Treenighetssøndag                Konfirmasjon Solstad kl 11   

29.05.  2.s. i treenighetstiden            Ingen gudstjeneste    

                                  

JUNI

05.06.  3.s. i treenighetstiden            Vassås kl 11   

12.06.  4.s. i treenighetstiden            Solstad kl 11 – Utdeling 6-årsbok     

19.06.  5.s. i treenighetstiden            Ingen gudstjeneste    

23.06.  Sankthans                               Friluftsgudstjeneste på Årsandøy kl 16        

26.06.  Aposteldagen                         Vassås kl 11 – 50-årskonfirmanter   

                                  

JULI

03.07.  7.s. i treenighetstiden            Solstad kl 11  

10.07.  8.s. i treenighetstiden            Vassås kl 11   

17.07.                                               Ingen gudstjeneste     

24.07                                                Solstad kl 11

31.07                                                 Ingen gudstjeneste

 

August

07.8                                               Vassås kl 11

14.08                                               Ingen gudstjeneste

21.08        Friluftsgudstjeneste           Solsatd kl 11

28.08                                               Vassås kl 11

September

04.09        Senteret på Bindalseidet?    Solstad kl 11

11.09                                                 Ingen gudstjeneste

18.09        Konfirmantgudstjeneste       Vassås kl 11

25.09                                                 Solstad kl 11

Oktober

02.10        Høsttakkefest, 4-årsbok      Vassås kl 11

09.10                                                  Ingen gudstjeneste

16.10                                                   Solstad kl 11

23.10                                                   Vassås kl 11

30.10                                                   Ingen gudstjeneste

November

06.11       Allehelgenssøndag                Solstad kl 11 g Vassås kl 15   Minnegudstjenester

13.11                                                  Solstad kl 11

20.11                                                    Ingen gudstjeneste

27.11       Lysmesse, 1.søndag i advent   Solstad kl 19

Desember

04.12      2.søndag i advent, Lys Våken    Vassås kl 12

11.12      3.søndag i advent                      Ingen gudstjeneste

18.12      4.søndag i advent Vi synger julen inn Solstad kl 16

24.12      Julaften                         Bindal sykehjem kl 11, Solstad kl 1330 og Vassås kl 16

25.12      1. juledag                               Solstad kl 11

26.12      2. juledag                                Ingen gudstjeneste

31.12      Nyttårsaften                              Vassås kl 15

 

          

 

 
Sist oppdatert den 06.mai.2016


Tips en venn Skriv ut