Gudstjenester 2015


     

Julens gudstjenester i Bindal 2014
24. desember   Julaften               Bindal sykeheim kl 11.00
                                                               Solstad kirke kl 13.30
                                                               Vassås kirke kl 16.00
25. desember   1. juledag            Ingen gudstjeneste i Bindal
31. desember   Nyttårsaften     Gudstjeneste i Vassås kirke kl 12.30 v/Prost Sigridur Gudmarsdottir

GUDSTJENESTER 2015

JANUAR
1. januar              Nyttårsdag                         Ingen gudstjeneste i Bindal
4. januar              Kristi åpenbaring             Ingen gudstjeneste i Bindal
11. januar           2.sø.i åpenb                      Gudstjeneste i Solstad kirke kl 11
18. januar           3.sø.i åpenb                      Gudstjeneste i Vassås kirke kl 11
25. januar           4.sø.i åpenb                      Ingen gudstjeneste i Bindal

 

FEBRUAR
1. februar           Såmannssøndag              Gudstjeneste på sykeheimen kl 11
8. februar           Kristi forklarels                 Gudstjeneste i Solstad kirke kl 11
15. februar         Fastelavnssønd                Gudstjeneste i Vassås kirke kl 11
22. februar         1.sø.i fastetid                    Ingen gudstjeneste i Bindal

 

MARS  
1. mars                 2.sø.i fastetid                    Gudstjeneste i Solstad kirke kl 11
8. mars                 3.sø. i fastetid                   Gudstjeneste i Vassås kirke kl 11
15. mars              4. sø. i fastetid                  Gudstjeneste i Solstad kirke kl 11
22. mars              Maria Budskapsd            Ingen gudstjeneste i Bindal
29. mars              Palmesøndag                    Gudstjeneste i Vassås kirke kl 11
 

APRIL
2. april                  Skjærtorsdag                    Gudstjeneste på sykeheimen kl 11
3. april                  langfredag                         Gudstjeneste i Solstad kirke kl 11
5. april                  1. påskedag                       Gudstjeneste i Solstad kirke kl 11
6. april                  2. påskedag                       Ingen gudstjeneste i Bindal
12. april                2.sø.i påsketiden             Ingen gudstjeneste i Bindal
19. april                3.sø.i påsketiden             Gudstjeneste i Solstad kirke kl 11
26. april                4. sø. i påsketiden           Gudstjeneste i Vassås kirke kl 11
 

MAI
3. mai                   5. sø. i påsketiden           Gudstjeneste i Solstad kirke kl 11
10. mai                 6. sø. i påsketiden           Ingen gudstjeneste i Bindal
17. mai                 Grunnlovsdagen             Gudstjeneste i Vassås kirke kl 11
24. mai                 1. pinsedag                        Gudstjeneste i Solstad kirke kl 11 – Konfirmasjon
25. mai                 2. pinsedag                        Ingen gudstjeneste i Bindal – Prostigudstjeneste i Brønnøy
31. mai                 Treenighetssøn.              Gudstjeneste i Vassås kirke kl 11 – Konfirmasjon

 

JUNI
7. juni                   2.sø. i treenighetst                         Ingen gudstjeneste i Bindal
14. juni                 3.sø. i treenighetst                         Gudstjeneste i Vassås kirke kl 11
21. juni                 4.sø. i treenighetstiden                  Gudstjeneste i Solstad kirke kl 11
28. juni                 5.sø.i treenighetstiden                 Gudstjeneste iVassås kirke kl 11 – 50-årskonf

 

JULI
5. juli                                                                                   Ingen gudstjeneste i Bindal              

 

 

200-årsjubileum for Bindal som eget prestegjeld
Søndag 20. september kl 1100 Festgudstjeneste i Vassås kirke med biskop Tor B. Jørgensen, prost  Sigridur Gudmarsdottir og tidligere prester i Bindal.

 

 

 

 

 

 
Sist oppdatert den 16.mar.2015


Tips en venn Skriv ut