Gudstjenester 2016


Gudstjenesteplan våren 2016

 

JANUAR         

01.01.  1. nyttårsdag                          Ingen gudstjeneste    

03.01.  Kr. åpenbaring                       Ingen gudstjeneste    

10.01.  2.s. i åpenbaringstiden          Solstad kl 11  

17.01.  3.s. i åpenbaringstiden          Vassås kl 11   

24.01.  Såmannssøndag                     Ingen gudstjeneste    

31.01.  Kr. forklarelsesdag                 Solstad kl 11  

 

FEBRUAR                               

07.02.  Fastelavnssøndag                   Vassås kl 11   

14.02.  1.s. i fastetiden                       Ingen gudstjeneste                

21.02.  2.s. i fastetiden                       Solstad kl 11

28.02.  3.s. i fastetiden                       Ingen gudstjeneste    

                                  

MARS

06.03.  4.s. i fastetiden                       Vassås kl 11 – menighetens årsmøte etter gudstjenesten

13.03.  Maria budskapsdag                Ingen gudstjeneste    

20.03.  Palmesøndag                         Vassås kl 11   

24.03.  Skjærtorsdag                          Sykeheimen kl 11      

25.03.  Langfredag                             Solstad kl 11  

27.03.  1. påskedag                            Solstad kl 11/ Vassås kl 15    

28.03.  2. påskedag                            Ingen gudstjeneste    

                                              

APRIL

03.04.  2.s. i påsketiden                     Ingen gudstjeneste    

10.04.  3.s. i påsketiden                     Solstad – Tårnagenter kl. 15 

17.04.  4.s. i påsketiden                     Ingen gudstjeneste    

24.04.  5.s. i påsketiden                     Ingen gudstjeneste    

 

MAI

01.05.  6.s. i påsketiden                    Gudstjeneste på Sømliøya kl 11       

05.05.  Kr.himmelfartsdag                 Sykeheimen kl 11      

08.05.  Søndag før pinse                    Samtalegudstjeneste i Vassås kl. 19 

15.05.  1. pinsedag                             Konfirmasjon Vassås kl 11    

16.05.  2. pinsedag                             Ingen gudstjeneste    

17.05.  Grunnlovsdag                         Vassås kl 11   

22.05.  Treenighetssøndag                Konfirmasjon Solstad kl 11   

29.05.  2.s. i treenighetstiden            Ingen gudstjeneste    

                                  

JUNI

05.06.  3.s. i treenighetstiden            Vassås kl 11   

12.06.  4.s. i treenighetstiden            Solstad kl 11 – Utdeling 6-årsbok     

19.06.  5.s. i treenighetstiden            Ingen gudstjeneste    

23.06.  Sankthans                               Friluftsgudstjeneste på Årsandøy kl 16        

26.06.  Aposteldagen                         Vassås kl 11 – 50-årskonfirmanter   

                                  

JULI

03.07.  7.s. i treenighetstiden            Solstad kl 11  

10.07.  8.s. i treenighetstiden            Vassås kl 11   

17.07.                                     Ingen gudstjeneste     

          

 

 
Sist oppdatert den 15.feb.2016


Tips en venn Skriv ut