Helsestasjonen


Helsestasjonstilbudet er gratis, og retter seg mot hele barne- og ungdombefolkningen fra 0 – 20 år.

Velkommen til helsestasjonen i Bindal

Helsestasjonstilbudet er gratis og retter seg mot hele barne- og ungdomsbefolkningen fra 0 – 20 år.

 

Vi tilbyr:

Spedbarns- og småbarnskonsultasjoner
Hjemmebesøk
Vaksinasjon
Foreldreveiledning
Helseopplysning
Oppfølging av familier med spesielle behov
Foreldreforberedende kurs
Tverrfaglig samarbeid

Vi har faste helsestasjonsdager; 2 tirsdager hver måned. Vi legger da opp til spedbarnskonsultasjoner med lege tilgjengelig. Vi ønsker å tilby en konsultasjon på helsestasjonen hver måned i barnets første leveår, og med lege ved 6 uker, 6 måneder og 1 år.
Videre får barna oppfølging fra helsestasjon ved 15 måneder, 18 måneder, 2 år, 4 år og førskolealder. Videre kontakt blir gjennom skolehelsetjenesten. I tillegg til dette faste helsestasjonsprogrammet, er vi tilgjengelige alt etter barnas og foreldrenes behov.

 

Kontakt:

Helsestasjon/timebestilling:     750 32 567
Helsesekretær Kjersti Johansen   750 32 567
Ledende helsesøster Marianne Berg-Hansen:   750 32 567 / 414 35 679
Helsesøster Marit Brevik Johansen:    750 32 567
Jordmor Anne Judith Brøndbo Skarland:     990 46 716

                           
            
                                        

 


Helsestasjonen er åpen mandag til fredag.
Sommertid 08.00- 15.00.
Vintertid (f.o.m. 15. sept) 08.00 –- 15.45.

 


Jordmor har kontor en dag pr. mnd.  Helsesøstrene er regelmessig ute i kommunen på skolebesøk, hjemmebesøk og andre avtaler. MEN ring bare og spør etter oss (alle dager), og legg evt. igjen en beskjed. Vi tar kontakt så snart vi får anledning.


Helsestasjonens hovedoppgaver er:

• Svangerskapsomsorg
• Helsestasjons- og skolehelsetjeneste arbeid for barn og ungdom
• Barnevaksinasjon og reisevaksinasjon.


Svangerskapsomsorgen inneholder:
Jordmor tilbyr den gravide fysisk- og psykisk omsorg under svangerskapet. I dette ligger opplysning, veiledning og kontroll av svangerskapets forløp. Dette gir en god forberedelse til fødselen.


Bindal kommune har følgetjeneste for fødende via helseforetaket Nord-Trøndelag.
Helsesøster og jordmor samarbeider om foreldreforberedende kurs, samt barselgrupper. Hovedfokus er individets fysiske og psykiske helse.
Jordmor samarbeider også med lege.
Tilbudet er gratis og fås ved timebestilling.


Helsestasjonen tilbyr:
• Sped- og småbarnskonsultasjoner
• Hjemmebesøk
• Vaksinasjon
• Foreldreveiledning
• Helseopplysning
• Oppfølging av familier med spesielle behov
• Foreldreforberedende kurs
• Tverrfaglig samarbeid


Når barnet er født, sendes melding fra fødeavdelingen til helsestasjonen. Det tas kontakt med foreldrene for så å avtale hjemmebesøk.
Vi har faste helsestasjonsdager; 2 tirsdager hver måned. Vi legger da opp til spedbarnskonsultasjoner med lege tilgjengelig. Vi ønsker å tilby en konsultasjon på helsestasjonen hver måned i barnets første leveår, og med lege ved 6 uker, 6 mnd og 1 år.
Videre får barna oppfølging fra helsestasjon ved 15 mnd., 18 mnd., 2 år, 4 år og førskolealder. Videre kontakt blir gjennom skolehelsetjenesten. I tillegg til dette faste helsestasjonsprogrammet er vi tilgjengelig alt etter barnas og foreldrenes ønsker og behov.


Vi bruker timekort eller sender ut brev med opplysning om timeavtaler på helsestasjon. Og det er viktig at dere avbestiller eller ringer og avtaler et nytt tidspunkt hvis det vi foreslår ikke passer.


Helsesøster har faste besøksdager på skolene i henhold til oppsatt plan.
Helsesøster og jordmor kan foreskrive hormonelle prevensjonsmidler.
Reisevaksinsjon:
Skal du ut og reise, bør du bestille time i god tid før avreise


Bindal helsestasjon tilbyr:
• Vaksinasjon og helseopplysning til utenlandsreisende
• Revaksinasjon
• Tuberkulinprøving

 

 


Lenker:
http://www.klara-klok.no/
http://www.kreftforeningen.no/forebygg/tobakk/Roeykeslutt
http://www.suss.no/securesite/default.asp
http://www.ung.no/graviditet/
http://www.seksuellopplysning.no/
http://www.pasienthandboka.no/default.asp?mode=document&documentid=1237
http://www.rustelefonen.no/
http://matportalen.no/

 
Sist oppdatert den 12.sep.2016