Hjemmetjenester


Hjemmetjenester

Avdelingsleder hjemmetjenester Terråk: 
Elin Busch                                                                      

Epostadr; elin.busch@bindal.kommune.no    
besøksadresse:
Sørfjordveien 14B, 7980 Terråk                                                                        
Telefon: 75032606
Mobil: 41546716
                                                                                                                                                               
Avdelingsleder hjemmetjenester Bindalseidet: Bente Johansen   
Epostadr; bente.johansen@bindal.kommune.no         
besøksadresse:
Bindalseidet bofellesskap, 7982 Bindalseidet.
Telefon: 75031510
Mobil: 99274030                                                                  

Avdelingsleder Miljøtjenesten:
Silje Helstad Nilsen                                                                         
Epostadr; silje.helstad@bindal.kommune.no   
besøksadresse:
Åsaunvn 2, 7982 Bindalseidet.
Telefon: 75031502

Eldresenter Bindalseidet:    Vigdis Kveinå                                                                                    
Besøksadresse:
Bindalseidet bofellesskap, 7982 Bindalseidet.   
Telefon: 75031458

 

Hjemmehjelpstjenesten
Tilbud om hjelp i hjemmet til personer som trenger bistand til dagliglivets gjøremål.
Hjemmesykepleien
Tilbud om hjelp til pleie for personer i alle aldre som har en sykdom eller skade.
Matombringing
Tilbud om å få brakt mat hjem for personer som måtte trenge det.
Omsorgslønn
Godtgjørelse til pårørende med særskilt tyngende omsorgsoppgaver.
Støttekontakttjeneste                
Tjenesten er for voksne (over 18 år), og er et tilbud til de som trenger tilrettelegging for å fungere sosialt.
Åsen dagsenter 
Et tilbud for voksne (over 18 år), som trenger et arbeidstilbud eller tilrettelegging for utprøving i arbeidslivet.     
Tilbud om miljøtjeneste/bolig for funksjonshemmede
Tjenesten tilbyr bolig eller avlastning for voksne med ulike funksjonshemninger.


Tekniske hjelpemidler
Utlån av tekniske hjelpemidler til personer med sykdom eller skade.
Transporttjeneste
Støtte til personer som ikke kan nyttegjøre seg offentlig kommunikasjon.
Trygdeboliger/Omsorgsboliger
Tilbud om tilrettelagt bolig for personer med slikt behov.
Trygghetsalarmer
Tilbud om utlevering av alarm direkte tilknyttet alarmsentralen for personer som har behov for øyeblikkelig assistanse.

 
Sist oppdatert den 26.feb.2014


Tips en venn Skriv ut