Høring - søknad om endring av innehaver, art og areal ved akvakulturlokaliteten Mulingen


Bindalslaks AS søker om overtakelse av lokaliteten Mulingen fra Norway Cod AS. Søknaden gjelder også endring av areal inkludert fôringsflåte, samt endring fra 2860 tonn torsk til laks, ørret og regnbueørret ved lokaliteten 10858 Mulingen i Bindal. Høringsfrist: 28. november 2014.


Høringsbrev

Vedlegg
Sist oppdatert den 10.sep.2015


Tips en venn Skriv ut Abonner