KUNNGJØRING: Høring - søknad om biomassendring ved akvakulturlokaliteten "Mulingen" i Bindal kommune


Bindalslaks AS søker om å øke produksjonen ved akvakulturlokaliteten "Mulingen" til 4.420 tonn MTB av laks, ørret og regnbueørret til kommersielt formål. Høringsfrist: 8. oktober 2016.


I henhold til Lov om akvakultur av 17.6.2005 med forskrifter, legges følgende søknad ut til offentlig innsyn:
Søknad om akvakultur Bindal kommune
Søker: Bindalslaks AS 960 672 461
Søknaden gjelder: Biomasseutvidelse
Omsøkt størrelse: 4420 tonn MTB
Lokalitet: Mulingen
Koordinater: N 66º06,519` Ø 12º26,534`
Kontaktadresse: postmottak@bindal.kommune.no

Kontaktperson SinkabergHansen AS: Irene Riise, mobilnr: 48 15 42 32, eller epost: irene@sinkaberg-hansen.no

Kontaktperson Bindal kommune: Marit Røstad, tlf: 900 83 939, eller epost: marit.rostad@bindal.kommune.no

Søknaden er utlagt til offentlig innsyn ved Bindal folkebibliotek, 7980 Terråk

Eventuelle merknader må fremsettes skriftlig og oversendes kommunen innen 8. oktober 2016.

Oversendelsesbrev fra Nordland fylkeskommune

Vedlegg:

1. Søknad om biomasseendring

2. Vurdering av behov for konsekvensutredning

3. Strømmålinger på 15 meters dybde

4. Strømmålinger, overflatestrøm

5. Strømmålinger, 50 meters og 100 meters dybde

6. Strøm, 5 meter

7. Kart 1:10.000

8. Kart 1: 50.000

9. Kart 1: 5.000

10. Kart med posisjoner

11. Felles beredskap

12. Samtykkeerklæring

13. Beredskapsplan rømming

14. Beredskapsplan sykdom og massedød

15. Innholdsfortegnelse kvalitetshåndbok matfisk

16. Varslingsliste beredskap, rømming, sykdom og massedød

17. Miljøovervåkning av marine matfiskanlegg (MOM-B) ved lokaliteten Mulingen

18. MOM C-undersøkelse ved lokaliteten Mulingen

19. Ettersendt nyere MOM-B på lokaliteten Mulingen

20. Bindal kommunes arealplan
Sist oppdatert den 08.sep.2016


Tips en venn Skriv ut Abonner