Høring - søknad om etablering av ny akvakulturlokalitet for oppdrett av laks nord for Finnlia i Tosenfjorden


Bindalslaks AS søker om ny lokalitet Tosen med fôringsflåte til et anlegg for 3120 tonn laks, ørret og regnbueørret i Bindal og Brønnøy kommuner.


Kartreferanse:
65⁰14.966`N 12⁰48.917`Ø (midtpunkt anlegg)
65⁰14.917`N 12⁰49.093`Ø (midtpunkt fôringsflåte)

Kontaktperson: Irene Riise, mobilnr: 48 15 42 32

Søknaden er utlagt til offentlig innsyn ved Bindal folkebibliotek, 7980 Terråk

Eventuelle merknader må fremsettes skriftlig og oversendes kommunen innen 3. januar 2015.

Oversendelsesbrev fra Nordland fylkeskommune

Vedlegg:

1. Søknad om etablering av ny lokalitet

2. Vurdering konsekvensutredning

3. Bunnstrøm

4. Spredningsstrøm

5. Strøm 5 og 13 meter

6. Bindal kommune - arealplan

7. Brønnøy kommune - arealplan

8. Kart 1: 10.000

9. Kart 1: 5.000

10. Kart 1: 50.000

11. Kart med posisjoner

12. Skisse med fortøyninger

13. Beredskapsplan - akutte utslipp

14. Beredskapsplan - rømming

15. Beredskapsplan - sykdom og massedød

16. Felles beredskap

17. Varslingsliste beredskap - rømming, sykdom og massedød

18. Innholdsfortegnelse kvalitetshåndbok matfisk

19. Miljøovervåkning

20. Prosjekt utsett i Bindalen
Sist oppdatert den 09.sep.2015


Tips en venn Skriv ut Abonner