Høring: Endring av kraftledning


NVE ønsker innspill innen 26. november på en mindre endring av kraftledningen som går fra Saltbotn via Årsandøy til Kolsvika.


Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) kunngjer: Høyring av konsesjonssøknad for endring av 132 kV leidning Saltbotn–Årsandøy–Kolsvik. Les mer om saken her på NVE sine nettsider.

 

 
Sist oppdatert den 06.nov.2015


Tips en venn Skriv ut Abonner