Høring: Forskrift for tildeling av langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig i Bindal kommune


Høringsfrist 23. juni.


Bindal kommunestyre har vedtatt å legge ut forslag til Forskrift for tildeling av langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig i Bindal kom­mune til offentlig høring, med høringsfrist 23. juni 2017.

Innspill sendes til: Bindal kommune, Bindal rådhus, 7980 TERRÅK

eller per e-post:

postmottak@bindal.kommune.no

innen 23. juni 2017
Sist oppdatert den 26.mai.2017


Tips en venn Skriv ut Abonner