Høring: Forskrift om skolekretsgrenser i Bindal kommune - midlertidig nedleggelse av ungdomstrinnet ved Terråk skole


Bindal kommunestyre har vedtatt å sende på høring forskrift om skolekretsgrenser i Bindal kommune/midlertidig nedleggelse av ungdomstrinnet ved Terråk skole. Høringsfrist er torsdag 3. august 2017. Saken behandles i ekstraordinært kommunestyremøte onsdag den 9.8.2017.


I møtet 22. juni behandlet kommunestyret saken : Forskrift om skolekretsgrenser i Bindal kommune / midlertidig nedleggelse av ungdomstrinnet ved Terråk skole.

 Følgende ble vedtatt:

  1. Bindal kommune sender på høring forskrift om skolekretsgrenser i Bindal kommune / midlertidig nedleggelse av ungdomstrinnet ved Terråk skole.
  1. Høringsuttalelser må være kommunen i hende innen torsdag 3. august 2017.
  1. Saken behandles i ekstraordinært kommunestyremøte onsdag den 9.8.2017.

Her kan du lese hele kommunestyresaken.

Her kan du lese selve forslaget til Forskrift om skolekretsgrenser i Bindal kommune / midlertidig nedleggelse av ungdomstrinnet ved Terråk skole
Sist oppdatert den 27.jun.2017


Tips en venn Skriv ut Abonner