Innkalling til kommunestyremøte torsdag 22. juni


Kommunestyret har møte kl 0900 torsdag 22. juni på Bindal rådhus. Innkallingen med saksliste er nå lagt ut.


Spørretimen.
Høringsliste samt referatsakene 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 49, 50 og 51/17 legges ved som
eget vedlegg.

 

Innkallingen til kommunstyremøtet ligger her.

Ekstra høringssak: Høring Forskrift om skolekretsgrenser i Bindal kommune-midlertidig nedleggelse av ungdomstrinnet ved Terråk skole

Høringsforslag skolekrets

Brev om felles kommunestyremøter og invitasjon til planleggingsmøte


Orientering fra Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne og eldre v/Simone Plahte.
Informasjon om Kommuneproposisjonen v/rådmann Knut Toresen.
Informasjon om Kommunereformen v/ordfører Britt Helstad.
Informasjon om ny helse- og omsorgsplan v/helse- og velferdssjef Arne Bangstad.
Orientering om regnskapsstatus pr. 30.04.2017 v/økonomisjef Wenche Næsvold.
Orientering fra Brukstomta Næringspark AS v/Svein Larsen. Det vil bli foreslått lukking av
møtet under denne orienteringen, jfr. Kommunelovens § 31.5.

Møtet vil bli lukket i hele eller deler av behandling av sak 83/17 - Ferdigstillelse av industriareal
Langstranda industriområde – Bernt Skarstad, jfr. Kommunelovens § 31.5. Notat fra advokat
vedr. saken vil ikke bli ferdig før møtedato. Dette dokumentet blir unntatt offentlighet, jfr.
Offentleglova § 15, 2. ledd.
Sist oppdatert den 14.jun.2017


Tips en venn Skriv ut Abonner