Innkalling til kommunestyremøte torsdag 28. september


Kommunestyret har møte torsdag 28. september kl 0900 på Bindal rådhus. Her finner du innkallingen.


Kommunestyret har møte torsdag 28. september kl 0900 på Bindal rådhus.

Her er innkallingen med saksliste.

Orientering fra Bindal Utvikling AS v/Anja Tjelflaat.
Orientering fra Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne og eldre v/Simone Plahte.
Kommunereformen v/ordføreren.
Orientering om regnskapsstatus 1. halvår 2017 v/Wenche Næsvold.
Orientering om status for skole- hallprosjektet v/Kjell Andersen.
Orientering om Ungdata-undersøkelsen v/Marianne Ø. Berg-Hansen, kl. 11:00.


Høringsliste samt referatsakene 58/17, 59/17, 60/17, 61/17 og 62/17 legges ved som eget
vedlegg.
Sist oppdatert den 20.sep.2017