Innkalling til kommunestyremøte torsdag 4. mai


Bindal kommunestyre har møte torsdag 4. mai kl 0900 på Bindal rådhus. Innkallingen er nå lagt ut.


Bindal kommunestyre har møte torsdag 4. mai kl 0900 på Bindal rådhus

Orientering fra Bindal Utvikling AS v/ Anja Tjelflaat.
Orientering om status for flyktningetjenesten v/ Åshild Gillund.
Orientering om status for skole-hallprosjektet v/Kjell Andersen.
Status for ombygging av gammel Coop-butikk v/Kjell Andersen.

Kommunereform v/ordføreren. Prop. 96 S -Endringer i kommunestrukturen (forslag til stortingsvedtak)  

Høringsliste samt referatsakene 17/17, 18/17, 19/17, 20/17, 21/17, 22/17, 23/17 og 24/17, legges ved som eget vedlegg.

Saksliste


Dokumentene er utlagt til alminnelig gjennomsyn på dagligvarebutikkene i kommunen og på folkebiblioteket.  

 
Sist oppdatert den 26.apr.2017


Tips en venn Skriv ut Abonner