Innkalling til kommunestyremøte/folkemøte mandag 18. august kl 1800 på Terråk skole.


Bindal kommune inviterer til folkemøte om hvordan omstillingsarbeidet skal organiseres og hva vi skal satse på framover. Bindal kommunestyre og Proneo AS ved Svein Larsen og Knut Baglo skal delta på møtet.


Her er innkallingen til kommunestyremøtet/folkemøtet 18. august kl 1800 på Terråk skole.

Kommunestyremøtet vil bli avholdt i kombinasjon med folkemøtet på Terråk. 
Tirsdag 19. august kl 1800 er det folkemøte på Bindalseidet skole, med samme tema.


Kommunestyret vedtok 19.06.14 å søke om omstillingsstatus. Som grunnlag for dette arbeidet skal det utarbeides en omstillingsplan som blant annet skal si noe om:


- Hvordan arbeidet i omstillingsprosjektet skal legges opp
- Hvilke målsettinger Bindal har
- Hvordan arbeidet skal organiseres
- Hva det skal koste og hvordan det skal finansieres


Det er et mål at omstillingsplanen, samt handlingsplan for 2015 skal vedtas av Bindal kommunestyre 09.10.14. Det er avgjørende for å lykkes i omstillingsprosjektet at dette blir et prosjekt som hele Bindal kan stille seg bak, at prosjektet dekker hele kommunen og at vi får et stort engasjement for de
satsingsområder som velges.


Det legges derfor opp til et informasjons- og diskusjonsmøte der tema blant annet vil være:


- Orientering om arbeidet med omstillingsprosessen
- Organisering av omstillingsarbeidet
- Aktuelle satsingsområder – muligheter og utfordringer – veien videre
- Gruppearbeid


Møtet innebærer blant annet gruppearbeid der kommunestyret deltar sammen med øvrige oppmøtte. Det ønskes en bred og engasjerende debatt om hvordan vi sammen kan skape en positiv utvikling i Bindal.


Proneo AS ved Svein Larsen og Knut Baglo deltar på møtene på Terråk og Bindalseidet.


Enkel servering.
Sist oppdatert den 09.sep.2015


Tips en venn Skriv ut Abonner