Innkalling til kommunestyremøte torsdag 18. februar


Kommunestyret har møte på kommunestyresalen i Bindal rådhus kl 0900 torsdag 18. februar. Her er innkallingen.


Innkalling til kommunestyremøtet torsdag 18. februar.

Tilleggssak om Valg av felles klagenemnd for klage på takstvedtak og utskrivingsvedtak.

Høringer i kommunestyremøtet torsdag 18. februar.

Spørretimen.
Kl. 09.30: Audhild Bang Rande, Kystriksveien AS, orienterer om Kystriksveien Reiseliv og Kystriksveisamarbeidet.
Kl. 10.00: Anja Tjelflaat, Bindal Utvikling AS, orienterer om vekstkraft og attraktivitet,handlingsplan 2016 og aktivitetsrapport.
Kl. 10.45: Alkoholpolitisk debatt ut fra utsendt notat og innlegg fra helse- og velferdssjef. Gudrun M. Fossem og lensmann Rune Arstein.
- Orientering om foreløpig regnskapsresultat 2015.
- Orientering om status for arbeidet med kommunereform.
Sist oppdatert den 10.feb.2016


Tips en venn Skriv ut Abonner