Innkalling til møte i kontrollutvalget


Kontrollutvalget har møte torsdag 22. september kl 1200 på Bindal rådhus.


INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET


I samråd med utvalgets leder innkalles herved til møte som følger;
Dato: Torsdag 22. september
Tid: kl. 12:00 – 15:00
Sted: Rådhuset på Terråk

Til behandling:
Sak 08/2016 – Budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet i kommunen
Sak 09/2016 – Oppfølging av tidligere forvaltningsrevisjonsrapporter
Sak 10/2016 – Revisors egenvurdering av uavhengighet
Sak 11/2016 – Aktuelle orienteringer fra sekretariatet
Sak 12/2016 – Eventuelt

 
Sandnessjøen 12.09.2016
Tobias Langseth (sign)
Sekretariatsleder
Sist oppdatert den 12.sep.2016


Tips en venn Skriv ut Abonner