InnsynInnsyn i utvalg og postlister

 

Du finner innkallinger og møteprotokoller her, når Innsyn er ute av drift

 

Innsyn 
I innsyn kan du søke frem informasjon fra virksomhetens arkiv som postlister og saker. I tillegg kan du søke etter utvalg, politikere, utvalgsmøter og møtedokumenter.

I venstre del av vinduet finner du hovedmenyen der du velger hva du vil søke etter. I den midtre delen finner du et område for å skrive inn og velge søkekriterier. I den høyrde delen finner du hjelpetekst til de ulike søkene. I den nedre delen (til høyre) finner du søksvarene.

Søk etter postlister
Her kan du søke etter postlister på bestemte datointervall. Postlisten inneholder alle dokumenter som er sendt til eller fra virksomheten.

Søk etter politiske møter
Her kan du søke etter politiske møter, se møtedetaljer og få tilgang til alle sakspapirer som møteinnkallinger, møteprotokoller, saksfremlegg og saksprotokoller.

Søk etter politiske saker
Her kan du søke etter politiske saker, se detaljer om i hvilke utvalg sakene skal behandles i og få tilgang til saksfremlegg og saksprotokoller.

Søk etter politikere
Her kan du søke etter politikere og se detaljer om dem og i hvilke utvalg de er medlem av. Du kan også få listet ut alle medlemmer av bestemte politiske utvalg. OBS: Til de ulike utvalg har noen av partiene levert felleslister. Dette fremkommer med forkortelser bak hver kommuneident, for eksempel Brønnøy har BR + forkortelse for hvert parti som har levert fellesliste.

 
Sist oppdatert den 14.apr.2015


Tips en venn Skriv ut Abonner