Karrieresenteret på Sør-Helgeland


Karrieresenteret presenterte sine tjenester på et møte med Bindal kommune og NAV Bindal på Bindal rådhus tirsdag 27. januar.


 

KARRIERESENTRENE TILBYR KARRIEREVEILEDNING

  • kartlegging av egne evner, interesser og verdier
  • refleksjon, bevisstgjøring om egen situasjon.
  • rettigheter og muligheter
  • informasjon om yrker/utdanning, lån/stipend
  • kartlegging av egen kompetanse/vurdering av realkompetanse
  • veiledning i forbindelse ved omstilling, langtidssykemeldte eller  behov for kompetanseheving

Alle sentrene har ansatte som er sertifisert for å bruke test for å kartlegge interesser, evner og verdier. Ta gjerne kontakt med nærmeste karrieresenter.

Er du elev i grunnskole eller videregående skole?

Rådgiver og kontaktlærer vil tilby veiledning og informasjon i forhold til valg av yrke og utdanning. Fagene utdanningsvalg og prosjekt til fordypning vil også hjelpe deg til å vurdere valgmuligheter som kan være aktuelt for deg.

Er du student innen høyere utdanning?

Dersom du har behov for veildning ut over det som studiestedet kan tilby, kan du ta kontakt med et av karrieresentrene i Nordland.

beate_gjessing.jpg

Beate Gjessing fra Karrieresenteret

 

img_8754.jpg
Sist oppdatert den 09.sep.2015


Tips en venn Skriv ut Abonner