Kirkens ansatte


Bindal prestegjeld:

Stilling

Navn                                       

Telefon         Epost
Sokneprest Gjøa Kristine Aanderaa 75 03 25 80 916 97 025

soknepresten@bindal.kommune.no

Kirkeverge May Helen Lindsetmo
(mandag, tirsdag og torsdag)
75 03 25 81
918 44 077

kirkevergen@bindal.kommune.no

Kontorsekretær Aud Hauger Liasjø
(tirsdag og onsdag)
75 03 25 82
75 03 14 30
 
Organist Roger Johansen 902 05 459  
Kirketjener Olaf Martin Larsen 995 49 283  

 

Kirkekontoret er åpent tirsdag, onsdag, torsdag og fredag ut oktober 2016.

May Helen Lindsetmo slutter som kirkeverge 1. november 2016, og kirkekontoret vil da en periode framover ha begrenset åpningstid (kun onsdager ut året).

 

 
Sist oppdatert den 29.sep.2016


Tips en venn Skriv ut