Kirkens ansatte


Bindal prestegjeld:

Stilling

Navn                                       

Telefon         Epost
Sokneprest Gjøa Kristine Aanderaa 916 97 025

soknepresten@bindal.kommune.no

Kirkeverge/
Daglig leder
Lise Skarstad 901 08 437

kirkevergen@bindal.kommune.no

       
Organist vakant    
Kirketjener Olaf Martin Larsen 995 49 283  

 

 

 

 
Sist oppdatert den 08.mai.2017