OFFENTLIG ETTERSYN - Klima- og energiplan for Bindal kommune


Bindal formannskap har i møte 27.10.2011 i sak 73/11 vedtatt å legge ut forslag til klima- og energiplan for Bindal kommune til offentlig ettersyn i perioden 28.10.2011 - 28.11.2011.


OFFENTLIG ETTERSYN - Klima- og energiplan for Bindal kommune
Bindal formannskap har i møte 27.10.2011 i sak 73/11 vedtatt å legge ut forslag til klima- og energiplan for Bindal kommune til offentlig ettersyn i perioden 28.10.2011 - 28.11.2011.

Spørsmål til planforslaget kan rettes til avdelingsingeniør Marit Røstad, tlf: 75 03 25 54.

Høringsuttalelser sendes til:
Bindal kommune, Rådhuset, 7980 TERRÅK eller på e-post til
postmottak@bindal.kommune.no

 

  1. F-sak 73/11 Forslag til klima- og energiplan for Bindal kommune
  2. Klima- og energiplan for Bindal kommuneSist oppdatert den 09.sep.2015


Tips en venn Skriv ut