KOMMUNALE AVGIFTER OG GEBYRER 2016


Regulering av avgifter og gebyrer for 2016. Bindal kommunestyre behandlet i møte 17.12.2015 regulering av avgifter og gebyrer for 2016. Endringene gjøres gjeldende fra 01.01.16


Gebyrer for arbeider etter plan- og bygningsloven, samt for arbeider etter matrikkelloven vil bli indeksregulert 15.3.2016, når prisindeksen for 2015 er fastsatt. Disse fastsettes i samsvar med statistikk for lønnsutvikling i kommunal sektor. Inntil videre gjelder gebyrregulativ for 2015 for nevnte arbeider.

Gebyrregulativ 2016 Vann, avløp, slambehandling, renovasjon og feiing

Gebyrer 2015 for arbeider etter plan- og bygningsloven

Gebyrer 2015 for arbeider etter matrikkeloven
Sist oppdatert den 22.des.2015


Tips en venn Skriv ut Abonner