Kommunebarometeret


Bindal kommer godt ut på Kommunebarometeret. Vi er på 61. plass i de foreløpige tallene fra Kommunal Rapport, som hvert år sammenligner alle kommunene i landet.  Endelige tall kommer i juni. Kommunal Rapport skriver i sin kommentar at det er store forskjeller på mange av kommunene som nå skal slås sammen. Størst er faktisk spriket mellom kommunene i Ytre Namdal, der det skiller hele 332 plasser mellom Bindal på 61. plass og Nærøy på 393.plass.  Vikna ligger på 390. plass og Leka på 220. plass. Det betyr at Ytre Namdal havner øverst på lista over de nye, sammenslåtte kommunene med størst forskjeller i tjenestenivåene.


Bindal kommer godt ut på Kommunebarometeret. Vi er på 61. plass i de
foreløpige tallene fra Kommunal Rapport, som hvert år sammenligner alle kommunene i landet.  Endelige tall kommer i juni.

Kommunal Rapport skriver i sin kommentar at det er store forskjeller på mange av kommunene som nå skal slås sammen. Størst er faktisk spriket mellom kommunene i Ytre Namdal, der det skiller hele 332 plasser mellom Bindal på 61. plass og Nærøy på 393.plass.  Vikna ligger på 390. plass og Leka på 220. plass. Det betyr at Ytre Namdal havner øverst på lista over de nye, sammenslåtte kommunene med størst forskjeller i tjenestenivåene.

Kommunal Rapport kommenterer dette slik:
De fleste har som mål at tjenestene skal legges på den beste kommunens nivå, men det blir ofte for dyrt, sier forsker Bent Aslak Brandtzæg ved Telemarksforsking.

Brandtzæg har vært med og evaluert og utredet mange kommunesammenslåinger. Han satt også i ekspertutvalget som laget forslag til kriterier og prinsipper for en god kommuneinndeling. Han ser at ulikheter i tjenestenivåene skaper store utfordringer i nye kommuner. – Jeg synes det viktigste er å sikre kvaliteten på små og spesialiserte tjenester, sier han. Ofte har små kommuner god kvalitet på de store tjenestene som skole og eldreomsorg, mens de sliter mer med de spesialiserte. Ved en sammenslå ing med en større kommune kan de spesialiserte tjenestene bli bedre, mens de store kanskje må ned ett hakk.

– Vi evaluerte sammenslåingen av Frei og Kristiansund. Lille Frei var god på hjemmebaserte tjenester, mens Kristiansund var bedre på skole. Da måtte de gå noe ned på hjemmebaserte tjenester for å beholde skolenivået. Brandtzæg synes ulikt nivå på tjenester og i økonomi har vært lite diskutert i denne kommunereformen, selv om mange har utfordringer med tjenestene. Sentralisering har vært hovedtemaet. – Men vi har jo sett at små kraftkommuner med et høyt nivå på alle tjenester ikke ser noen grunn til å slå seg sammen med andre. Det er ikke noe hente for dem. Men naboene vil selvfølgelig gjerne ha dem med på laget, sier Brandtzæg.

KOMMUNEBAROMETERET 
Dette er en sammenlikning av landets kommuner basert på til sammen 141 nøkkeltall innen 12 sektorer. Tallene er i hovedsak hentet fra Kostra-databasen, foreløpige tall for 2016, samt fra offentlig statistikk fra en del andre kilder. 
Plasseringene i Kommunebarometeret er basert på nøkkeltall fra de fem områdene barnevern, kultur, økonomi, skole og miljø.


 

 
Sist oppdatert den 07.apr.2017


Tips en venn Skriv ut Abonner