Kommunedelplan for fysisk aktivitet og folkehelse


Her finner du den ferdige planen og utkast til kommuneplan som var ute på høring og dokumenter som hører til saken


Vedtatt plan for fysisk aktivitet og folkehelse Bindal kommune 2013 - 2025.

- Planen ble behandlet av kommunestyret den 20. september og 13. desember 2012. Første gang ble kapitlet med handlingsplan for anlegg utsatt. Dette kapitlet ble  behandlet i desembermøtet, samtidig med prioriteringen av årets søknader om spillemidler.

 

Kommunedelplan for fysisk aktivitet og folkehelse
- godkjent i formannskapet 29. august 2012.

 

 

Kommunedelplan for fysisk aktivitet og folkehelse (2011)

Dette forslaget ble lagt fram for formannskapet onsdag 23. november 2011, og og det ble vedtatt å sende det til offentlig høring fram til 23. januar 2012.

Oversendelsebrevet kan du lese her  Lista over adressater er her

Høringssvar til planutkastet

Kjella idrettslag, styremøte 24. 01.2012
Nordland fylkeskommune, Folkehelse, brev av 20.01.2012
Terråk idrettslag, epost fra leder, 23. 01.2012
Bindal Fotball, epost fra leder, 23.01.2012
Bindal Bygdetuns venner, brev av 18.01.2012
Terråk pensjonistforening, brev udatert
Terråk idrettslag, brev fra skigruppa, håndballgruppa, friidrettsgruppa og fotballgruppa, brev av 10.01.2012
Bindal arbeiderparti, brev av 22.01.2012
Forum for natur og friluftsliv Nordland, brev av 23.01.2012
Kreftforeningen, brev av 23.januar 2012
Idrettslaget Kula, brev av 22.01.2012
Åbygda idrettslag, brev av 30.10.2012
Bindal senterparti, epost av 31.08.2011
Bindalseidet pensjonistforening, brev, udatert
Bindalseidet sanitetsforening
Terråk skole
Bindal ungdomsråd
Brev fra Nordland fylkeskommune 15. mai 2012, kommentar til handlingsprogram

 

 

 

Vedlegg til planen: Svar fra publikum på Bindalsdagen
   
Andre kommunale planer Psykiatriplan
  Trafikksikkerhetsplan
  Rusmiddelpolitisk plan
   
Andre relevante dokumenter HUNT-rapport
  Folkehelseprofil for Bindal, januar 2012
   

 

Planprogram og følgeskriv

Planprogram
Følgeskriv

Høringssvar planprogram Brev fra Nordland fylkeskommune om planarbeidet i Bindal kommune
                                                                           
  Bindalseidet friskole
  Bindalseidet sanitetsforening
  Magnar Bøkestad
  Bindalseidet songlag

 

 


Nettsider med relevant informasjon:  Nordland fylkeskommune nettside om Folkehelse
                                                            Tips til planarbeidet
   

 
Sist oppdatert den 28.jan.2016


Tips en venn Skriv ut