Kommunereform


Her er informasjon om kommunereformen

Brev fra Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, datert 12. juni 2017, om Videre prosess etter Stortingets vedtak om kommunesammenslåinger.

Brev fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet, datert 9. juni 2017, om Gjennomføring av felles kommunestyremøte

 

 

I april 2017 la regjeringen fram forslag til endringer i kommunestukturen og regioner
 

Vedtak i Bindal kommunestyre 21. april: Sak 15/16 Kommunereformen - status og henvendelse fra Nærøy kommune   Her er innkallingen med saksutredning.

Vedtak Bindal formannskap 12. april 2016 Om kommunereformen


Status, utfordringer, veivalg og strategi for oppfølging av kommunereformen på Sør-Helgeland, Av Geir Vinsand og Magne Langset, NIVI Analyse


Hvordan påvirker forslaget til nytt inntektssytem de økonomiske rammebetingelser for kommunesammenslåing? Presentasjon av Børre Stolp

 

Som en del av arbeidet med kommunereformen har Bindal kommune sammen med Nærøy,Vikna og Leka fått utarbeidet to rapporter. Den ene utreder eventuelt administrasjonssenter i Ytre-Namdal og den andre utreder framtidig kommunetilhørighet for Austra. PwC (PricewaterhouseCoopers AS) har laget rapportene som ble offentliggjort i januar 2016.

Oppsummering spørreundersøkelse Austra våren 2016

Utredning administrasjonssenter
Utredning grensejusteringer Austra, pr februar 2016

 

Vedtak fra felles kommestyremøte i Brønnøysund 8. desember 2015

Utredning av alternative kommunestrukturmodeller på Sør-Helgeland. Rapport fra Telemarksforsking på oppdrag fra Sør-Helgeland regionråd. August 2015. 

Vedtak i kommunestyret i juni 2014 - ksak 57/14 Søknad til KMD og fylkesmannen om midler til utredning av økonomiske og tjenestemessige konsekvenser av alternative kommunestrukturmodeller i regionen (se side 6-8 i protokollen)
Her er saksutredningen til samme sak.

Kommunal og moderniseringsdepartementet har laget denne nettsiden:  Kommunereform.no
Her finner du lenker til mange offentlige etater og andre som har samlet mye nyttig informasjon om reformen og prosessen, blant annet fylkesmennene, Distriktssenteret og KS.

Hvis du vil se på ulike kommuneløsninger, så kan du besøke Ny kommune.no

Innbyggerundersøkelse om kommunereform i Nord-Trøndelag – resultater for Bindal kommune, kan du lese her.

Rådmann Knut Toresen gav en orientering til Bindal kommunestyre den 18. juni 2015.
Sist oppdatert den 07.jul.2015


Tips en venn Skriv ut Abonner